(Last Updated On: 17. november 2020)

Der var blomster og CSR-pris til Dan Rasmussen, De Forenede Dampvaskerier for virksomhedens store arbejde med integrationsborgere. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Erhvervspriser: Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune uddelte for andet år en CSR-pris til en stevnsk virksomhed, der tager et socialt ansvar udover det sædvanlige.

– Stevns Kommune ønsker med CSR-prisen at udtrykke en stor taknemmelighed og anerkende det store arbejde, I virksomhedsejere og jeres medarbejdere gør, for de mennesker i kommunen, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og som har behov for en hånd i ryggen, når de skal passe deres arbejde. På Stevns har vi en lang tradition for at hjælpe hinanden, om det er på arbejdspladsen, i naboskabet eller foreningslivet. Vi tager gerne et socialt ansvar, og det er noget, som kræver overskud og rummelighed. Det er det, de tre nominerede virksomheder har gjort, sagde formanden for udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundeman Rasmussen (K), da vinderen skulle kåres torsdag aften i sidste uge.

De tre nominerede var Heinrich’s Bageri, Adamsen A/S og De Forenede Dampvaskerier, Store Heddinge (DFD).

Prisen gik i år til DFD, der gennem virksomhedspraktik og løntilskud har kvalificeret et stort antal integrationsborgere, som efterfølgende har opnået ordinær ansættelse på dampvaskeriet.

– De Forende Dampvaskerier i Store Heddinge har gennem deres arbejde med integrationsborgere investeret tid og ressourcer til at løfte opgaven. Og derved flyttet en anselig andel integrationsborgere i Stevns Kommune fra overførselsindkomst til at være selvforsørgende. Cirka 50 integrationsborgere har således være i et virksomhedsrettet forløb på vaskeriet. I dag er der 28 ansatte på fast kontrakt eller midlertidig ansættelse på Dampvaskeriet, oplyste udvalgsformanden.

Til at modtage prisen var vaskeriets produktionschef Dan Rasmussen, der sendte rosen videre til kollegaerne på Bjælkerupvej:

– En kæmpe, kæmpe tak til mine medarbejdere for den måde, de har taget imod integrationsborgerne på. Og tak til den måde, mine ledere har arbejdet med integrationsborgerne på, for det har gjort, at vi har kunnet skabe alle de her arbejdspladser. Men vi har sandelig også sendt nogle videre i systemet, som er i arbejde uden for kommunen, sagde produktionschefen.
rmh

Skriv en kommentar