(Last Updated On: 28. maj 2018)

Den 25-årige Simon Jensen fra Stevns Lokal Radio holder humøret oppe, også hos lytterne, selv om lokalradioen mangler finanser. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Vi skal tilbage til september 1983, hvor Stevns Lokal Radio blev den første af 90 lokalradioer på en kulturministriel forsøgsordning.

Siden kom der en lov til og ordningen blev permanent.

Radiotavshed igen-igen

Siden dengang har Stevns Lokal Radio eksisteret og sendt i tusindvis af gode, underholdende radiotimer.

Det gør Danmarks ældste lokalradio stadig, men det holder hårdt.

– Vi har haft et ulykkesår, et “annus horribiilis”, fortæller formand og teknisk chef, Simon Jensen.

I februar brød elektronikken i sendesystemet sammen. Radiotavshed: otte dage. I april sagde den fysiske sender stop efter 20 års tjeneste. Radiotavshed: syv dage. Så fik computerforbindelsen “forstoppelse”. Radiotavshed: fire dage.

Støt lokalradioen

Simon Jensen beklager dybt over for lytterne. Men udstyret er gammelt og reparationerne koster også, så bestyrelsen er i gang med at ansøge fonde for at finde finansiering til disse uforudsete udgifter.

Der har på det seneste ikke været en økonomisk hjælpende hånd fra Stevns Kommune, så nu appellerer Simon Jensen til borgere på Stevns om at støtte Danmarks ældste lokalradio.

Det kan gøres med tilsagn om medlemskab eller bidrag til kasserer@stevnslokalradio.dk

sky

 

Skriv en kommentar