(Last Updated On: 28. juni 2018)

Panelet består af fra venstre Bo Karberg, kunstnerisk konsulent på Liv og Handel i Store Heddinge, Tove Damholt direktør for Verdensarv Stevns, Charlotte Mannstaedt, projektleder for Liv og Handel i Store Heddinge, Fleur Wetterholm, kunsthistoriker på Fuglsang Kunstmuseum samt Lars Waldemar, billedhugger.

Store Heddinge: På parkstykket langs Kronhøjvej i Store Heddinge vil der i begyndelsen af september blive installeret ti kunstneriske værker til Verdensarv Stevns Symposium 2018. Symposiet er en del af projekt Liv og Handel i Store Heddinge, som Store Heddinge Handelsstandsforening står bag.

Nu er de ti kunstnere, som skal skabe værkerne, blevet udvalgt af et dommerpanel.

Stor forskellighed

Der var deadline for indsendelse af forslag den 15. juni, og 17 forslag var indløbet inden fristen udløb fredag aften kl. 23.59.

De indsendte forslag har alle skulle forholde sig til et “Open Call”, som er blevet sendt ud til medlemmer af kunstnersammenslutninger i Danmark, Norge og Sverige, med titlen ’Klint, Kridt og Krapyler – Fortællinger om Stevns Klint i byen Store Heddinge’.

– De indsendte forslag er meget forskellige, og spænder lige fra skulpturer der fabulerer over elementer der kunne være gravet ud af klinten, til mere konceptuelle samtidskunst-idéer, der reflekterer over menneskets rolle i tiden og på jorden. Det var et spændende udvalg at tage stilling til, og en god udfordring at udvælge dem, vi har tillid til i sidste ende vil skabe den bedste helhed, siger Bo Karberg, kunstnerisk konsulent på projektet.

– Det var lidt af en udfordring at vælge de rigtige, men vi er enige i panelet om, at det er et godt hold med nogle meget spændende forslag, som vi glæder os til at se realiseret, siger projektleder Charlotte Mannstaedt.

Flere kriterier, heriblandt

Nogle af de kriterier, som panelet har vurderet forslagene efter, er om:

 • den kunstneriske idé var et godt svar på Open Call’et
 • forslagene rørte noget i dem
 • hvordan værkerne kan fungere på stedet på Kronhøjvej, også praktisk
 • hvordan værkerne supplerer hinanden
 • værkerne vurderes som realiserbare indenfor de 14 dage symposiet varer
 • kunstneren har de nødvendige praktiske håndværkserfaringer

14 dage ved fyret

Blandt de udvalgte er ni danske kunstnere og desuden er én svensk kunstner med i feltet. Otte af kunstnerne er kvinder, således er der kun to mænd. Én lokal kunstner er også udtaget, nemlig billedkunstner og skulptør Vera Rahbek fra Højerup.

Fra den 25. august og 14 dage frem står den på hårdt arbejde for de ti kunstnere, som kommer til at bo og arbejde med deres værker på Stevns Fyrcenter.
rmh

De 10 udvalgte kunstnere er:

 • Rikke Goldbech, København
 • Jens Chr. Jensen, Ikast
 • Vera Spangsbjerg Rahbek, Stevns
 • Freja Niemann Lundrup, Århus
 • Thomas Wiesner, København
 • Ylva Westerhult, Malmö
 • Mai Ane Pil Siedentopp, Odense
 • Tina Kallehave, København
 • Sofie Amalie Andersen, Oslo/Bornholm
 • Tine Hecht-Pedersen, Lyngby

 

Skriv en kommentar