(Last Updated On: 7. juli 2015)

Borgere, der er visiteret til at modtage hjemmepleje, får nu flere muligheder at vælge imellem

573

Borgere i Stevns kommune, som har fået visiteret hjælp til personlig pleje, rengøring og tøjvask, kan snart selv vælge, om ydelsen skal leveres af kommunen eller den private leverandør, De Glade Vikarer. (Foto: De Glade Vikarer)

STEVNS: Kommunalbestyrelsen besluttede – da den vedtog budgettet for 2015 – at udbyde hjemmeplejen for at opnå driftsbesparelser og samtidigt skabe mulighed for at indgå i et tættere udviklingssamarbejde med én privat leverandør. Efter en vurdering af tilbuddene fra de private leverandører vedtog kommunalbestyrelsen på sit møde torsdag at give opgaven til De Glade Vikarer Aps.
Kommunens borgere kan derfor nu vælge, om de ønsker at gøre brug af det kommunale tilbud eller den private leverandør, De Glade Vikarer, hvis de har brug for hjemmepleje.
”Lovgivningen siger, at vi skal samarbejde med private leverandører om hjemmeplejen. Og nu har vi valgt den model og den private leverandør, som vi vurderer samlet giver den bedste pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Og vi glæder os nu til samarbejdet med De Glade Vikarer. Jeg mener, at vi sammen kan sikre, at borgerne i Stevns Kommune får den bedst mulige hjemmepleje, hvad enten de vælger det kommunale tilbud eller den nye private leverandør”, udtaler borgmester Mogens Haugaard Nielsen.
Han glæder sig samtidig over, at valget faldt på en privat leverandør, som er godt lokalt forankret.

Valget er frit for borgerne
Borgere, der er visiteret til at modtage hjemmepleje, får inden for de næste uger mulighed for at bestemme, om de ønsker det kommunale tilbud, eller om de hellere vil have opgaven løst af De Glade vikarer.
”Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen af de borgere, der på nuværende tidspunkt modtager kommunal hjemmepleje, som vil blive bedt om at skifte. Beslutningen er helt op til dem selv”, forsikrer Mogens Haugaard Nielsen.
”Vi er stolte over at være blevet valgt, og vi er sammen med den kommunale udfører klar til at løfte opgaven for at sikre, at borgerne i Stevns kommune får den bedst mulige hjemmepleje. Til de borgere, som ikke allerede kender os, vil jeg lige understrege, at vores navn ”De Glade Vikarer” ikke betyder, at borgerne får mange forskellige hjælpere i hverdagen. Tværtimod. Da vi startede firmaet, leverede vi udelukkende vikarydelser til plejecentre og hjemmepleje – deraf navnet ”De Glade Vikarer”. Og da vi i 2009 omlagde virksomheden til privatleverandør, valgte vi at holde fast i navnet, som mange kendte og synes godt om. Der vil selvfølgelig være en fast stab af medarbejdere til at servicere borgerne i Stevns kommune. Vi i fuld gang med at finde egnede lokaler i kommunen, så vi pr. 1. oktober 2015 vil være at finde lokalt i nærområdet”, siger ejer af og direktør i De Glade Vikarer ApS, Charlotte Kristensen.
Der i dag 537 borgere i Stevns Kommune, som modtager praktisk hjælp og eller pleje. Heraf er der 280, som modtager pleje.
rmh

Om De Glade Vikarer:
De Glade Vikarer Aps blev stiftet i 2007
Ejer og direktør er Charlotte Kristensen
Virksomheden er beliggende i Køge og har siden 2009 leveret personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i Køge (i 2015 til 357 borgere)
Siden december 2013 har De Glade Vikarer herudover været godkendt privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Stevns Kommune og leverer i dag til 17 borgere i Stevns Kommune
De Glade Vikarer råder i dag over en organisation på over 50 medarbejdere

 

 

Skriv en kommentar