(Last Updated On: 27. april 2021)

Trods en stor indsats fra både de frivillige og landets kommuner har corona sat et tungt aftryk på medlemstallene i DGI og DIF i 2020. For idrætsforeninger med adresse i Stevns kommune viser udviklingen, at medlemsantallet det seneste år er reduceret med 1.262 medlemmer.

Stevns: Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene. På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under Danske Gymnastik og Idrætsforeningers (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu er 2.216.675 medlemmer.

For Stevns kommune har nedlukningen medført en samlet tilbagegang på 1.262 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu er 10.945 medlemmer i kommunens 57 idrætsforeninger. Det svarer til en nedgang på 11,5 procent, og det kan mærkes ude i de enkelte foreninger.

Tilbage i fællesskabet

– Det har uden tvivl været et udfordrende år for foreningsfællesskaberne i hele landet. Jeg er virkelig imponeret over, hvor hårdt foreningerne og alle de frivillige har kæmpet for at holde gang i aktiviteter, gode tilbud til medlemmerne og socialt fællesskab. Nu ser vi frem og glæder os til yderligere genåbning, og vi er klar til at hjælpe foreningerne med at genetablere de mange gode aktiviteter samt fastholde og rekruttere nye medlemmer og frivillige, siger Henrik Holmer, der er formand i DGI Storstrømmen.

I både DGI og DIF er der stor glæde over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner.

Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

Aktiviteter skal kickstartes

Undersøgelser viser, at danskernes aktivitetsniveau generelt er faldet i corona-året 2020, hvilket blandt andet skyldes fraværet af foreningsfællesskaber. Det har især haft konsekvenser for børn og unge.

– Vi kan også se på undersøgelser, at nogle af de mest udsatte målgrupper er dem, der er blevet hårdest ramt på deres motionsvaner. Vores Bevæg dig for livet-samarbejde mellem idrætsforeninger, organisationer og visionskommunerne er en organisering, der er som skabt til både at modvirke coronaeffekterne og til at kickstarte aktiviteten igen på den anden side, siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Bevæg dig for livet er et samarbejde, som i 2015 blev etableret mellem DGI, DIF, Nordea-fonden og TrygFonden. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation, og her samarbejder man blandt andet tæt med foreløbig 22 såkaldte visionskommuner om at gøre flere danskere aktive. Stevns er endnu ikke officielt med i den sammenhæng, men kan alligevel godt benytte sig af de tilbud, som samarbejdet tilbyder.
rmh

Skriv en kommentar