(Last Updated On: 8. februar 2021)

Corona: Efter seks uger med hjemmeundervisning og juleferie kunne de mindste elever i grundskolen mandag morgen vende tilbage til deres klasselokaler og et glædeligt gensyn med klassekammerater og lærere.

Eleverne har været hjemsendt siden den 21. december, men den 8. februar blev skolerne genåbnet for elever i 0.-4. klasse, inkl. skolefritidsordninger og klubtilbud.

Genåbningen sker med en række smitteforebyggende foranstaltninger, herunder reduktion af kontakt mellem klasser, fokus på hygiejne, afstand på fællesarealer og i frikvarterer.

Desuden skal alle forældre bære mundbind indendørs i dagtilbud, grundskoler og SFO.

Derudover indføres et testprogram for alle lærere, pædagoger og andre personer med tilknytning til skolerne.

Med undtagelse af de mindste klasser skal alle øvrige elever samt studerende fortsat blive hjemme og modtage fjernundervisning, foreløbigt frem til og med 28. februar 2021. Sårbare elever er undtaget.

Nedlukningen i øvrigt er ligeledes blevet forlænget frem til og med den 28. februar 2021, og omfatter:

Langt de fleste butikker, storcentre og liberale erhverv skal fortsat holde lukket. Det gælder dog ikke dagligvarebutikker, apoteker, specialforretninger med medicinsk udstyr, sygehuse og klinikker, og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, som f.eks. optiker.

Der er fortsat lukket for indendørs idræts-, forenings- og fritidsfaciliteter.

Det er stadig ikke muligt at tage til koncert eller besøge indendørs og udendørs kulturinstitutioner som f.eks. teatre, biografer og museer.

Restauranter, caféer og lignende skal fortsat holde lukket. Det er dog stadig muligt at købe kaffe to go, takeaway og lignende.

Også diskoteker og natklubber er fortsat lukket.

Hvis arbejdet tillader det, bør man, så vidt det er muligt, arbejde hjemmefra.

Forsamlingsforbuddet vil fortsat være på fem personer.
rmh

(Modelfoto: Colourbox)

Skriv en kommentar