(Last Updated On: 30. september 2018)

Dansk Byggeri:

Kun bankerne tjener på kommunernes garantikrav

Flere sjællandske kommuner bør finde regnemaskinen frem og regne på, om det er besværet værd, når de kræver, at virksomhederne skal stille med en bankgaranti, hvis de løser mindre opgaver for kommunerne.

I f.eks. Stevns og Køge kommuner skal virksomhederne en tur i banken, inden de får lov til at løse opgaver på helt ned til 300.000 kroner. Men hvad er garantien så værd i praksis, hvis man får brug for den?

Ja, hvis man i Stevns eller Køge opdager en fejl et år efter opgaven er afsluttet, kan kommunerne højst hente en garantisum på 6.000 kroner. Et ganske lille beløb, som en kommune ikke kan få lavet ret meget arbejde for. Helt galt står det til i Faxe, hvor kommunen forbeholder sig ret til altid at kunne kræve en bankgaranti, uanset hvor lille opgaven er.

Først ved opgaver til en million kroner eller mere begynder det at give mening at kræve en bankgaranti. Alt andet giver kun udgifter og administrativt bøvl for virksomhederne, og kommunerne bruger jo også selv tid og penge på at administrere deres garantikrav. Bankerne er de eneste vindere i den her sag, fordi de tjener masser af penge på at udstede og administrere garantierne. Garantisystemet er indrettet til større opgaver, hvor der er noget på spil, og ikke til små opgaver.

Find regnemaskinen frem og regn på, om det nu også kan betale sig, inden I stiller krav om, at virksomhederne skal levere en bankgaranti. Næstved, Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø, Lejre og Solrød har allerede besluttet, at det ikke kan betale sig ved opgaver under en million kroner. Nu mangler vi bare, at Faxe, Stevns, Køge, Vordingborg, Kalundborg, Ringsted, Greve og Roskilde gør det samme.

Jesper Toftebjerg Andersen
Formand for Dansk Byggeri Sjælland

Svar til dansk Byggeri

I Stevns Kommunes fællesbetingelser vedrørende udbud står der, at vi ikke kræver sikkerhedsstillelse ved sager under 300.000 kr.

Men det forholder sig i praksis sådan, at helt op til en million, kræver vi sædvanligvis ikke sikkerhedsstillelse ved simple sager. F.eks. kræver vi ikke sikkerhed ved en nedrivningssag, hvor der næppe kan opstå garantispørgsmål efter aflevering.

Derimod mener vi godt, at det kan være hensigtsmæssigt, at have sikkerhedsstillelse ved komplekse sager også til under en million. Det er f.eks. helt hensigtsmæssigt at have sikkerhed for fejl- og mangeludbedring på et ventilationsanlæg til 700.000 kr.

De nye generelle retningslinjer til kontraktindgåelse i anlægssager “AB18” indeholder en ny retningslinje i §9, der angiver, at der ikke sædvanligvis bør stilles krav om sikkerhedsstillelse i sager til under én mio. kr.

Hvis man gør opmærksom på det i udbuddet, kan denne vejledning dog godt fraviges og det kan tænkes, at Stevns Ejendomme i særlige sager vil stille krav om sikkerhedsstillelse i sager, der er mindre end en mio. kr. Det kan være hvis der er usikkerhed om leverandørens økonomi eller hvis sagen er meget kompleks.

Det undrer os lidt, at Dansk Byggeri kommer med udmeldingen nu, hvor AB18 er ved at blive implementeret, og hvor de fleste kommuner, herunder Stevns, vil følge de almindelige betingelser i AB18, hvor grænsen for sikkerhedsstillelse anbefales at være én mio. kr.

Birgitte J.T.K. Nielsen
Centerchef Teknik & Miljø
Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar