(Last Updated On: 6. august 2019)

Konstant støj fra Dampvaskeriet

Igennem de sidste 10 til 12 år har Stevns kommune givet Store Heddinge Dampvaskeri (DFD), lov til at udvide deres fabrik af flere omgange.

Ved disse udvidelser følger mere arbejde og dermed flere arbejdspladser, hvilke er en god ting, men desværre for mig som nabo til DFD, meget mere støj.

Der bliver arbejdet i toholdsskift seks dage om ugen, lastbiler kører frem og tilbage syv dage om ugen, støj fra udluftning, støj fra ventilation, støj fra produktion, tømning af containere og støj fra højtryksrensning af lastbiler. Alt dette giver støj fra 03.30 til 23.00, syv dage om ugen.

Hvert fjerde år er der lovpligtig kontrol af vaskeriets kedel, dette foregår i weekenden, så det berører produktionen mindst muligt, hvilket betyder konstant støj dag og nat en hel weekend.

DFD har fået opsat et støjværn på 1,8 meter i højden, som ikke på nogen måde dæmper støjen.

DFD’s udvidelser tyder på fremgang og succes og med det følger vel også et vist ansvar overfor naboerne?

Stevns kommune har været ude og måle støjen tre-fem gange på to år. Når jeg spørger, om vi kan få målt støjen i ydertimerne, er svaret, „det er der ikke ressourcer til”.

Der er gældende regler og love, som også DFD skal overholde.

Jeg føler mig totalt overhørt af Stevns kommune. Tør kommunen ikke gøre noget ved støjproblemet, eller vil kommunen ikke, da DFD er så stor en virksomhed i Stevns kommune?

Jeg frygter for min families helbred, da flere undersøgelser viser, hvor sundhedsskadelig støj er at leve i.

Med venlig hilsen
Kim Bauer Gylling
Lindholmsvej 6
Store Heddinge

Svar til Kim Bauer Gylling

Der er foretaget mange tiltag for at reducere støjgener.

Store Heddinge Dampvaskeri (DFD) har ligget på Bjælkerupvej siden 1949, og er ganske rigtigt udvidet løbende – seneste byggetilladelse gav Stevns Kommune i 2018. Her udsendte DFD et orienteringsbrev til naboerne og informationsbrevet blev fuldt op af et møde som DFD afholdt i samarbejde med Stevns Kommune. Her blev der talt om gener fra lys, lyd, indkig og lugt, og siden har DFD arbejdet på at imødekomme de ønsker, der blev lagt frem fra naboerne på mødet.

Det er atypisk, at Stevns Kommune holder informationsmøder i forbindelse med, at vi udsteder byggetilladelse, men netop på grund af virksomhedens størrelse og den bekymring, som naboerne har udtrykt, gjorde, at vi afholdt mødet.

I forbindelse med den seneste udvidelse blev der foretaget en lang række af tiltag for at imødekomme de gener, I oplever som naboer.

DFD har bl.a. etableret vognsluser til lastbilerne for at eliminere støj og indkiksgener, arbejdet med containerne er flytte indendørs i den nye bygning, og et såkaldt bundblæsningsrør er blevet dæmpet ved at blive ført ned i en tank, så det blæser ud i vand. Derudover har DFD igangsat en proces med støjdæmpning af ’skorstenen’ samt en mere intelligent automatisk styring af udluftningstidspunkter.

DFD er som virksomhed omfattet af de vejledende støjgrænser, som er gældende for hele landet. Grænserne er forskellige afhængig af, om det er dag, aften eller nat, og om det er hverdag eller weekend.

Vi er bekendt med jeres oplevelser af gener og vi foretager derfor jævnligt målinger, og er i en løbende, god dialog med DFD for at få løst generne.

Venlig hilsen
Birgitte J.T.K. Nielsen
Centerchef,
Teknik & Miljø,
Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar