(Last Updated On: 24. september 2019)

Der var engagement, stor talelyst og gruppesamarbejde om landsbyernes fremtid på Stevns.
(Foto: Sara Tatiana Schwartz)

Landsbytræf: Borger i Hellested: ” Vi er måske lidt anderledes her, men vi må meget gerne blive ved med det og være stolte af det. Vi behøver ikke at markedsføre os på det samme som de andre. Men vi skal sørge for at gøre det så rart, at alle gerne vil blive her.”

80 borgere deltog

Sådan lød en af bemærkninger, da omkring 80 borgere, virksomheder og frivillige ildsjæle mødtes onsdag den 18. september i Magleby Forsamlingshus til Udvikling Stevns’ Landdistriktskonference med temaet “Mere liv på landet – Fælles om Stevns”.

Særligt infrastruktur, lokale fællesskaber og synlighed blev fremhævet af de frivillige som vigtige for Stevns’ fremtid.

Seks vigtige temaer

Forud for mødet havde en gruppe frivillige fra Landsbyforum Stevns udarbejdet et visionsoplæg, hvori de beskrev seks temaer, som findes centrale for udvikling af Stevns:

Infrastruktur, Attraktive levevilkår, Erhverv og arbejdspladser, Samarbejde og frivillighed, Turisme, markedsføring og branding.

Formålet med landdistriktskonference var at prioritere indsatserne, så der kan udvikles et visionsoplæg, der kan bruges i fremtidigt samarbejde med kommunen.

Borgmesteren holdt peptalk

Borgmester Annette Mortensen indledte arrangementet med en tale, hvori hun fremhævede fokus på infrastruktur, lige fra etablering af en statsvej, som forbinder Stevns til motorvejen til bedre mobil- og bredbåndsdækning.

– Vi skal fortsætte den opadgående kurve på turismeområdet, og derfor skal vi også markedsføre og brande os som et attraktivt besøgssted. Et af redskaberne er etableringen af et nyt besøgscenter, som er i fuld gang, lød det fra borgmesteren, som også tog fat i teamet om samarbejde:

– Samarbejde med Stevns Kommune giver næsten sig selv, for vi kan kun løfte os og udvikle os, hvis vi gør det sammen. Stevns Kommune har en helt naturlig nøgleposition i udviklingen af Stevns, men vi kan kun gøre sammen med det lokale erhvervsliv, foreningerne og ikke mindst alle jer, som bor her også.

-Vi skal løfte Stevns sammen. Gør vi det, tror jeg på, vi kan skabe en kommune med nogle attraktive levevilkår. En kommune, hvor det er godt at bo og leve, sagde Anette Mortensen.

Borgernes stemme

Blandt de mange aktive borgere var også Birthe From fra Borgerforeningen i Klippinge, som sammen med Magleby, Holtug og Sigerslev-borgerforeninger, alle står bag den nye hjemmeside www.stevnslandsbyer.dk

-Vi tænker, at det vigtigste er infrastruktur, markedsføring og branding af Stevns, og ikke turisme, verdensarv og besøgscenter. Det gælder om at få flere unge til at bo på landet i den arbejdsdygtige alder, lyder vurderingen fra Birthe From.

Vigtigt med infrastrukturen

Et stort tema fra aftenen var netop infrastrukturen på Stevns, hvor flere havde gode ideer til at komme med frivillige initiativer til at løse udfordringen med at komme rund og den nedlagte busrute. Her var der ideer såsom frivilligt drevne busser og delebil-ordninger, hvor borgerne kunne hjælpe hinanden med at komme rundt.

Også den mobile og digitale infrastruktur blev fremhævet som en nødvendighed for at sikre en fremtidig udvikling af Stevns.

Glad for resultaterne

Thomas Christensen, der er koordinator for Udvikling Stevns, var meget positiv over de mange gode inputs:

– Jeg er utroligt glad for udbyttet af vores anden landdistriktskonference. Vi får nu sat prioriteter på indsatserne, og det er et fantastisk udgangspunkt for en fælles indsats på tværs af det frivillige Stevns og for et samarbejde mellem frivillige og Stevns Kommune. Vi ved nu, hvad der er vigtigst for Stevns som landdistrikt, så det er bare at sætte i gang.

sky

 

Skriv en kommentar