(Last Updated On: 30. september 2018)

En trist udvikling

Som tidligere formand for sammenslutningen af otte kommuner i Østsjællands Beredskab (ØBS), kommer Køges udmelding som en særdeles trist melding.

Den vil ramme Stevns hårdt, både økonomisk og beredskabsfagligt.

ØSB var en sammenslutning af otte kommuner med så store partnere som bl.a. Roskilde, Greve, Høje Taastrup, Køge mfl.

Altså et beredskab, der havde kræfter til at imødegå store uforudsete hændelser, der måske venter os i fremtiden.

Desværre blev der straks efter nyvalget bragt stor politisk usikkerhed og bekymring om dette fællesskabs fremtid fra Køge og Stevns kommunes borgmestre.

Det medførte at præmisserne for grundbetalingen fra kommunerne til fællesskabet blev ændret, hvilket kostede Stevns Kommune 797.000 kr. ekstra.

Overraskende var det så, at borgmesteren, som sidder som Stevns kommunes repræsentant i Beredskabskommissionen, så pludselig kunne anbefale Stevns kommunes forbliven i ØSB til trods for denne markante prisstigning.

Nu står vi en særdeles vanskelig situation hvor Køges udmelding afskærer os geografisk fra fællesskabet, og hvor de optimale synergier forsvinder, således at det optimale beredskab bliver endnu dyrere, lagt oven i et budget hvor der trækkes 22,3 mio. kr. fra kassen i 2019 blot for at dække den daglige drift.

Ærgerligt at vi på Stevns pustede til ilden, om jeg så må sige, til den situation der nu er skabt.

For de mange penge, det nu vil koste Stevns Kommune ekstra, kunne vi have købt de tillægsydelser som havde givet os det beredskab vi og brandfolkene ønskede sig.

En trist historie som Nyt Stevns afventer det videre forløb af.

Mogens Haugaard, Nyt Stevns

Svar til Mogens Haugaard Nielsen

Tak for dit læserbrev. Jeg skal herunder forklare sagens rette sammenhæng.

Borgmesteren er født medlem af Østsjællands Beredskab (ØSB). Formandskabet går på skift mellem de otte kommuner og i sidste periode havde Stevns og dermed du formandskabet.

Fakta er at Østsjællands Beredskab i en årrække havde skubbet en opgave foran sig med at harmonisere taksterne imellem kommunerne samtidig med at der skulle indfries store besparelser. Den opgave landede på mit bord den 1. januar 2018 og havde indtil da kørt som en lukket proces uden om Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har siden 1. januar 2018 løbende været orienteret om arbejdet i ØSB’s bestyrelse og jeg vil gerne minde om, at du på Økonomiudvalgets møde den 27. februar anbefalede den daværende indstilling fra ØSB. Indstillingen indebar på det tidspunkt ingen harmonisering af takster og en Risikobaseret Dimensionering hvor bemandingen på Hårlev brandstation bestod af 1+1.

Flertalsgruppen har efterfølgende taget ansvar og givet mig et mandat til at lave en ny aftale med ØSB. Det har sikret en bemanding på 1+3 i Hårlev samtidig med at taksterne er blevet harmoniseret, så retningslinjerne for alle 8 kommuner er fair og ens.

Flertalsgruppen er enig med dig i at det er beklageligt, at Køge har truffet beslutning om at trække sig fra samarbejdet i ØSB. Men at drage konklusioner allerede nu om betydningen af beslutningen for de øvrige syv kommuner, er alt for tidligt. I første omgang skal der indledes forhandlinger med Køge om udtræden. En udtræden der som udgangspunkt tidligst kan træde i kraft i 2021, med mindre der laves en anden aftale.

Jeg vil anbefale Mogens Haugaard Nielsen at stoppe med at pege fingre af andre for opgaver man selv burde have løst, og i stedet for tage aktiv del i et konstruktivt og fremadrettet samarbejde.

Anette Mortensen (V)

Borgmester

Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar