(Last Updated On: 14. september 2018)

Politikerne taler økonomi, forældrene trafiksikkerhed

Store Heddinge: På det netop afholdte kommunalbestyrelsesmøde den 6. september, blev der vedtaget en ordning med vinterbuskort for elever i udskolingens 7.-9. klasser.

En god nyhed? Både ja og nej viste en debat om initiativet.

Udvalgssag frem i lyset

Et flertal i Plan, Miljø og Fritids-udvalget nikkede ja til vinterbuskort på baggrund af en differentieret vurdering, og hermed opstod problemet, idet Varly Jensen (DF) ønskede sagen for kommunalbestyrelsen.

Det irriterede synligt de fleste andre kommunalpolitikere, men ikke Maj Heilmann Hansen fra Magleby, som gentagne gange har henvendt sig til udvalget vedr. busordningen for skolebørn.

Trafikfarlig vej eller ej

Kort fortalt opererer Folkeskolelovens § 26 med to kategorier for kommuners pligt til at sørge for befordring mellem skolen og hjem.

I det aktuelle tilfælde for børn, der har længere skolevej 7 km på 7.-9. klassetrin, og børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

Maj Heilmann Hansen finder, at der er tale om ’særlig trafikfarlig vej’ fra Magleby til Strøbyskolen.

DF: Forskelsbehandling

Den holdning deler politikere fra Dansk Folkeparti. Janne Halvor Jensen:

– Min pointe er, at jeg mener at det er en kommunalbestyrelses opgave, at sørge for at alle kommunens børn kan komme sikkert i skole, også dem der bor i de mindre landsbyer. Hvis der ikke er en sikker cykelsti, må det være vores ansvar, at sørge for at de så kan køre med bussen, siger hun og referer til, at nogle børn i Magleby har helårsbuskort, mens andre ikke, selv om de bor få hundrede meter fra hinanden.

Forskelsbehandling, mener DFs Varly Jensen.

Formand for Plan, Miljø og Fritid, Flemming Petersen (V), henviste til lovgrundlaget og fremhævede, at Stevns Kommune satte skolevejsgrænsen ned til fire kilometer for at få et gratis vinterbuskort, og han blev bakket op af bl.a. Mikkel Lundemann (K) og Line Krogh Lay (R), som understregede, at der var tale om en ekstra service.

Hvem skal betale?

Selv om de socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for, lød der kritiske toner fra Steen Nielsen (S), da udvalgsformanden fortalte, at vinterbuskort-ordningen kostede 700.000 kr., som skolerne´s budget skal betale.

– Hvad skal der skæres ned på? Skolekøkkenet og andet, det er ikke rimeligt, sagde han.

– Jeg opfordrede udvalget til at kigge på en anden finansieringsmodel. Det er jo nemt at udstede buskort, når andre skal betale. Men ellers har jeg ikke yderligere kommentar, siger Steen Nielsen til Stevnsbladet.

Forslaget blev vedtaget, minus DF’s stemmer, og træder i kraft mandag den 22. oktober og slutter den 12. april 2019.

sky

 

Skriv en kommentar