(Last Updated On: 15. juni 2021)

Beretning om et år i dur og mol

Iben Favrbro er blevet ny formand for det som Hellestedborgerne kalder Dejli’Brugsen i byen, der efter sigende skulle have været beboet siden stenalderen. (Privatfoto)

Foreningsliv: Der var både smil, ros og alvorlige miner på generalforsamlingen i Hellested Dagli’Brugs, eller Dejli’Brugsen, som den hedder blandt kunderne.

COOP-krav gav underskud

Beretningens gode nyheder var, at det blev et langt bedre år i 2020 for den lokale brugs end budgetteret, for selvom årets resultat viste et underskud, så var det beskedent.

Der har været en omsætningsstigning på hele fem procent, og det er tilfredsstillende for en lille dagligvarebutik med store konkurrenter i nær afstand. Uden nye store bidragskrav fra COOP havde året givet overskud, så formand Kasper Krogh Christensen sendte mange roser til personalet, der har arbejdet hårdt med alle restriktioner og nyt COOP IT-system, der både er meget dyrt og har givet svingende vareleverancer.

Formanden konstaterede, at Brugsen har rigtig mange loyale kunder, der holder fast i at handle lokalt, og at Corona-året har resulteret i nye kunder, som forhåbentlig bliver faste kunder, når krisen letter. Hellested Dagli’Brugs er en af de butikker, der har den allerstørste kundetilfredshed, og det er bekræftet i det forgangne år, lød det fra Kasper Krogh Christensen, som dermed aflagde sin sidste formandsberetning for han trådte et skridt tilbage og overlod dirigentstokken til sin efterfølger Iben Favrbo.

Krav til ny bestyrelse: Skaf flere kunder!

Kasper Krogh Christensens beretning gav en lang, frugtbar og engageret diskussion, for alle de fremmødte deltog ivrigt med forslag om, hvordan man kunne sikre Dagli’Brugsen en fremtid med større omsætning. Det er helt nødvendigt, og der skal handles hurtigt.

Efter et par år med røde tal skal udviklingen vendes. Kunderne skal købe mere i Brugsen, og der skal nye kunder til, lød målsætningen for den nye bestyrelse.

Det er vigtigt at gøre alle kunder opmærksom på, at hver eneste krone, der giver overskud, forbliver i Brugsen og dermed lokalsamfundet, for Hellested Dagli’Brugs er en selvstændig Brugs.

Overskuddet forsvinder ikke ind i den store COOP-tank; det gør nytte lokalt. Og Brugsen er en vigtig faktor for lokalsamfundet, huspriser og fællesskab.

Som den afgående formand sagde:

– Hvis vi ønsker en lokal butik i morgen, skal vi handle i den i dag. Hellested er ikke Hellested uden Dejli’Brugsen.

Efter applaus og vedtaget beretning var der valg, og den nye bestyrelse består af den nye formand Iben Favrbo, Kasper Krogh Christensen, Pil Favrbo, Karen Sørner og Karen Secher samt suppleant er Troels Roland.

Skriv en kommentar