(Last Updated On: 9. december 2019)

En lidt kedelig diagnose for dem, som har det, og for de pårørende.

Det er godt, at Stevns Kommune har en afdeling i Hotherhaven, som hedder Nichen. Der kan hjemmeboende demente komme og blive aktiveret med forskellige ting.

Her skal lyde mange roser til hele personalet, de gør et stort og godt stykke arbejde, der hjælper de demente, men også de pårørende. Det er vi taknemmelige for.

Nu er det snart jul, hvor alle siger, at vi skal være gode ved hinanden. Det lyder godt.

Dette gælder blot ikke for hjemmeboende demente samt deres pårørende, nej, for Nichen er lukket i 11 dage. Det bliver hårdt.

Vi ved godt, at der skal spares alle steder, men kunne man fra kommunens side dog ikke finde på noget, så der kunne åbnes bare to eller tre formiddage i Nichen?

Det ville hjælpe både de demente samt pårørende – og de pårørende kunne måske selv køre de demente over til Nichen, det var bare et forslag.

Hilsen fra en pårørende

Læserbrevsskribenten er Stevnsbladets redaktion bekendt.

Skriv en kommentar