(Last Updated On: 9. maj 2022)

Tidligere kroejer Kresten Skaaning er død, 76 år.

Kromanden fra Rødvig, da den nye badebro i Krovigen blev indviet. Kresten Skaaning blev 76 år. (Foto: Henrik Fisker)
Af Henrik Fisker

Dødsfald: Kresten Skaaning var aktiv til det sidste med praktiske gøremål omkring Rødvig Kro og Badehotel, da han i mandags fik et ildebefindende og kort efter sov ind.

Den tidligere kroejer stammede fra Møn og drev i sine yngre et landbrug på Vordingborg-egnen.

I slutningen af 1980’erne foretog han et stort spring i sit liv og overtog sammen med sin hustru: Lene Rødvig Kro. Parret satte deres personlige præg på stedet, som i årene efter voksede til at blive en velanset virksomhed.

Kresten Skaaning – der livet igennem var en aktiv gymnast – havde en meget stor bekendtskabskreds, fordi han besad en sjælden evne til at tale med folk. Han rummede alle mennesker og var derfor den fødte kromand, som én af hans gode venner omtaler ham. Sideløbende hermed var han aktiv i bestyrelserne for Stevns Turistforening og Stevns Kunstforening.

I 2007 mistede han sin kone til en uhelbredelig kræftsygdom, og året efter valgte han at gennemføre det generationsskifte, som han og fru Lene havde forberedt. I maj 2008 overdrog Kresten Skaaning driften af kroen til sønnen: Jonas og svigerdatteren: Kathrine, som har videreudviklet stedet til den veldrevne virksomhed, som det er i dag.

Det blev markeret ved 10 års-jubilæet for fire år siden, hvor Jonas Skaaning takkede sin far for god støtte i årene efter overdragelsen. Kresten Skaaning kvitterede med denne bemærkning, der var typisk for hans egen tilgang til arbejdet:

– I har fra starten valgt at tage tingene op som udfordringer i stedet for problemer. Som det engang er blevet sagt, så kommer man langt med lysten til at ville i stedet for evnen til at kunne!

Kresten Skaaning blev 76 år. Han bisættes mandag 9. maj kl. 12.00 fra Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge.

Skriv en kommentar