(Last Updated On: 6. januar 2022)

Jens Knudsen lukker sin over 40 år lange praksis

Store Heddinge: Man skulle måske tro, at når tandlægen lukkede, så var der mange som trak et lykkens suk, men sådan var det ikke, da Jens Knudsen efter 46 år satte punktum for sin tandlægeklinik i Store Heddinge.

Mange flere patienter end de obligatoriske 32 tænder havde fundet vej med gaver og blomster til den afholdte gulvbrækker, mulemekaniker, gebissnedker eller hvilket slangudtryk man har for en odontolog.

Nu er det tid til selv at slænge sig i tandlægestolen. Da 2021 rendte ud, lukkede den afholdte Jens Knudsen sin klinik og Stevns er en dygtig fagmand mindre. (Foto: Klaus Slavensky)

Tog skolekæresten med

Jens Knudsen kom til Stevns i 1975, og fik tjansen som assistent hos en af byens tandlæger, og avancerede hurtigt og overtog klinikken i Østergade i 1980.

Han er født i Helsingør i 1949 og kan derfor med god samvittighed stoppe sin praksis. Det var i øvrigt også i Hamlets by han mødte skolekæresten Ellen, og svaret på “To be, or not to be” var let, for Ellen Knudsen flyttede med til Store Heddinge og har egen Klinik for Fysioterapi i samme by.

– På gymnasiet spillede vi Aristofanes’ komedie ”Kvindernes oprør”, og der spillede jeg Ellens slave, og det har jeg været siden, som nogen siger, lyder det fra den nu pensionerede tandlæge, der sagtens kan få en til at åbne munden på vid gab med morsomme anekdoter alene, uden brug for kommandoer og boremaskiner.

Blev militærtandlæge

Han blev færdig som tandlæge i 1974 og aftjente sin værnepligt som militærtandlæge på Holmen i København, hvor han efter få måneder blev sergent og siden sekondløjtnant.

– Jeg var nok blevet admiral, hvis jeg havde forsat i marinen, siger han med et smil.

Han opnåede dog at sejle med Inspektionsskibet ”Vædderen”, dog kun i de indre farvande, hvor han har været siden.

– Vi har været rigtigt glade for at bo på Stevns, og der er sket meget i byen siden vi flyttede hertil. Dengang var der 4 bagere, 4 slagtere, ismejerier og meget andet i byen. Men sådan er udviklingen.

Og nu er der altså også en tandlæge mindre, fastslår han med samme sikkerhed, som han har svunget sortimentet af tandlægeinstrumenter. De kommende måneder skal hele udstyret sælges, når alt det administrative er kommet på plads.

Huller i tænder erstattes af golfhuller

Der bliver umiddelbart ingen storstilet afskedsreception, for det finder Jens Knudsen uetisk i disse corona-tider.

Men hvad skal hverdagen fyldes ud med, nu da der ikke længere skal fyldes plomber?

– Det bliver nogle andre huller som skal passes. Golfen. Jeg var i sin tid rimelig god til golf, så den sport skal jeg have opdateret, lyder det fra Jens Knudsen, som har mange andre fritidsplaner:

– Jeg har tidligere spillet badminton på klubniveau med turneringer, og så var jeg medlem af Store Heddinge Fotoklub, fortæller han, og kan også fremvise et par fotopræmier, som han fik for bl.a. et foto fra Paris i Selskabet For Dansk Fotografis Årbog, og et rejsefoto, der kom på udstilling og gav et kamera i præmie.

Og så er der de årlige busture med fruen og de rejsekammerater, som de har fået gennem årene til f.eks. Tyskland og Frankrig.

– Jo, jeg er da åben for de oplevelser der kommer, og så bliver der mere tid til børnebørnene. Men jeg har jo ikke prøvet ikke at arbejde før, så det bliver da en omvæltning, kommer det stille, og efter et par tankestreger tilføjer han:

– Det er da vemodigt at tage afsked med de mange søde kunder.

Mon ikke disse sender samme tanker retur.
sky

Skriv en kommentar