(Last Updated On: 15. februar 2019)

Men hvor skal den ligge? Og hvad skal den kunne? Det og meget andet blev diskuteret, da der onsdag aften blev afholdt borgermøde om en ny Stevnshal

Gruppearbejdet omkring de enkelte borde blev præsenteret. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Stevnshallen, der blev indviet i 1967, har lagt halgulv til mange kampe, opvisninger, fester og mange andre små som store begivenheder. Men den er slidt, og nu får den gamle hal snart sin afløser.

Derfor er det politisk blevet besluttet, at der skal bygges en ny hal, og der er nu taget hul på det indledende arbejde med udarbejdelsen af en helhedsplan for såvel hallen som det omkringliggende område, der også inkluderer Munkegårdsparken, vandrehjemmet og boldbanerne.

Langsigtet plan

Onsdag aften i sidste uge var der inviteret til borgermøde om den nye Stevnshal. 54 borgere, foreningsmedlemmer med mere havde meldt sig til mødet, og lidt flere dukkede op for at komme med deres ønsker og input til en ny hal.

Udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Fritidsområdet (AET), Mikkel Lundemann Rasmussen (K), bød velkommen og understregede vigtigheden af at inddrage brugerne. Samtidig fremhævede han vigtigheden af, at helhedsplanen for såvel hallen som det omkringliggende område bliver langsigtet.

– Det er vigtigt, at brugerne tager ejerskab af den nye hal, og at I kommer til orde i aften. Vi skal i planlægningen undgå den klassiske knopskydning, og vi skal tænke langsigtet, sagde udvalgsformanden.

Herefter fik arkitekt i Stevns Kommunes forvaltning, Louise Halkjær Pedersen, ordet, og hun gjorde opmærksom på, at der ikke at taget beslutninger om hverken hallens placering, indhold eller udseende.

Nuværende eller ny placering?

Den nye hal skal bygges indenfor det område, som på tegningen er markeret med sorte stiplede linjer. (Kort over området: Stevns Kommune)

Netop placeringen af hallen var et af de emner, der blev diskuteret rundt om bordene ved den efterfølgende workshop.

Den nye hal skal bygges indenfor det område, som på tegningen er markeret med sorte stiplede linjer. Det bliver ikke nødvendigvis med samme placering som der, hvor Stevnshallen ligger i dag.

Flere af de foreninger, der bruger hallen i dag, deltog på mødet – og flere af dem udtrykte bekymring for at komme i en situation, hvor de ingen hal har, mens der bygges en ny. De havde derfor et stort ønske om, at den nye hal skal placeres et andet sted, således at den gamle kan bruges, mens der bygges ny.

Andre var til gengæld af den mening, at hallens nuværende placering – især med tanke på sammenhængskraften med Stevnsbadet – er den bedste, og at en ny hal derfor skal ligge samme sted, som den gamle.

For alle

Til gengæld var der stor enighed om, at hallen skal være for alle. Både klubberne, borgere og turister skal fremover have glæde af faciliteterne i hallen og i det omkringliggende område.

– Der skal være plads til alle, også børnene, de unge og de skæve eksistenser, sagde en af de fremmødte, da hun præsenterede de tre punkter, som man var blevet enige om i hendes gruppe.

Også andre borde havde i deres top tre et ønske om, at hallen og de udendørsarealer bliver et sted, hvor alle er velkomne og har lyst til at opholde sig.

Tilkørselforhold var også et emne til debat, omend der ikke på nuværende tidspunkt er afsat midler til at etablere nye veje. Men det bør tænkes ind allerede nu, for at fremtidssikre helhedsplanen for en ny Stevnshal.

Fra venstre ses Mikkel Lundemann Rasmussen, Yasmina Liv Zacares, Louise Halkjær Pedersen og Jesper Boesen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Alle input bliver nu taget med retur i arbejdsgruppen, der bl.a. består af Lene Madsen Milner, udviklingskonsulent i Stevns Kommune, Louise Halkjær Pedersen, arkitekt i Stevns Kommune, Yasmina Liv Zacares, leder af fritidsområdet i Stevns Kommune og Jesper Boesen, leder af Stevns Ejendomme i Stevns Kommune Ejendomme og udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen.

Der har desuden været afholdt møder med de nuværende brugere af hallen, som alle er kommet med deres ønsker til funktioner i hallen og på udearealerne.

Høring, udbud og byggeri

Der er over de næste tre år afsat godt 27 millioner kroner til en ny hal, heraf 1,1 million kroner i indeværende år, som skal bruges til at udarbejde en helhedsplan for en ny hal og det omkringliggende område.

Renovering af den eksisterende hal har tidligere været nævnt som en mulighed, men undersøgelser har vist, at det vil blive alt for dyrt – både at renovere og at drifte.

De 27 millioner kroner er øremærket til selve halbyggeriet. Andre elementer i helhedsplanen, herunder udendørs anlæg og faciliteter med mere, indgår således ikke i budgettet man kan blive etableret over tid.

AET-udvalget forventer at tage stilling til placering på førstkommende udvalgsmøde i marts, med efterfølgende behandling på kommunalbestyrelsesmøde, også i marts.

Herefter skal helhedsplanen udarbejdet og sendes i høring.

Udbudsmaterialet følger i efteråret, og byggeriet forventes at gå i gang i april 2020.

Hallen forventes at stå klar til brug i august eller september 2021.
rmh

Skriv en kommentar