(Last Updated On: 4. februar 2020)

Borgere i alle politiske farver, bilister og togpendlere har bedt de stevnske politikere om at prioritere Østbanen fremfor en statsvej, der slet ikke løser de trafikale problemer.

Jeg skal ikke gentage alle de gode argumenter, som borgerne er fremkommet med. Til gengæld har jeg fæstnet mig ved de politiske udtalelser. Borgmester Anette Mortensen siger: ”Vi kan ikke selv finde pengene i Stevns Kommunes kasse, vi har brug for pengene fra Christiansborg. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at påvirke partierne derinde, så de til sidst bliver så trætte af at høre på os, at de giver os vejen.”

Er det den nye måde at føre politik på? Stampe i gulvet indtil man får sin vilje? Vil det sige, at vi andre kan gøre noget tilsvarende, hver gang der er noget vi vil have, så møder vi op på rådhuset, stamper i gulvet til vi får alle vores ønsker opfyldt – også de urimelige? Eller hvad?

Borgmesterens partifælle, Bjarne Nielsen, udtaler, at debatten hele tiden løber af sporet, fordi vi ikke har været gode nok til at kommunikere ud til borgerne, at aflastningsvejen er blevet til en udviklingsvej. Det vil sige: Vi skal have mere biltrafik på Stevns. Eller hvad?

Alle de borgere, der har ytret sig i debatten, er kommet med saglige argumenter og fremstår langt mere ansvarlige end flertallet af vore lokale politikere.

Personligt er jeg af den opfattelse, at vejen – med de linjeføringer, som nu foreligger – er stendød. Hvorfor i alverden skulle staten forære Stevns en vej med så ringe samfundsnytte? Og hvad er formålet med at foretage en masse dyre undersøgelser af projektet til ingen verdens nytte? Borgmesteren har jo meldt ud, at vi ikke selv betaler.

Det kan blive vanskeligt nok at få de nye togskinner i hus. Hvis ikke der prioriteres og fokuseres, kan vi i stedet risikere at miste Østbanen, eller processen bliver alt for langvarig til stor gene for banens brugere.

Susanne Nielsen
Grusgravvej 10
Tommestrup

Skriv en kommentar