(Last Updated On: 26. juli 2019)

Det er et knap så kønt syn, der møder Birgit Henningsen på aftenturen til Trampestien. (Foto: Birgit Henningsen)

Det er vi mange, der synes.

Både alle os, der bor her og de mange mennesker, der hvert år kommer på besøg.

Nogle kommer langvejs fra, for at opleve alle de attraktioner vi har. Andre kommer mere jævnligt, blandt andet for at fiske.

Jeg bor helt ude på spidsen af Stevns, hvor vi har den ”rå” natur lige udenfor vinduerne. Der er også rigtig gode muligheder for at fiske.

Flere og flere benytter sig af Telestien i Tommestrup, hvor lodsejeren velvilligt har undladt at dyrke et lille stykke jord ved telemasten, så der er mulighed for at parkere.

Jeg er en af dem, der dagligt nyder at gå tur med min hund på Telestien og Trampestien.

Men fornøjelsen bliver mærkbart mindre, når jeg gentagende gange, i løbet af den sidste tid, må passere menneske afføring med tilhørende toiletpapir.

Det er virkelig ikke i orden.

Jeg er helt på det rene med, at skal man, så skal man. Især hvis man har stået og fisket i mange timer.

Men så må man rydde op efter sig. Enten tage kage og toiletpapir med sig i en pose – som vi gør, når vi har hund – eller have en feltspade med i bilen, så man kan grave svineriet ned i passende dybde.

Lad os alle passe på vores dejlige natur.

Tag alt dit affald med dig, når du forlader et område.

Så kan dem, der kommer efter dig, også nyde den fantastiske stevnske natur.

De bedste sommerhilsner
Birgit Henningsen
Gammel Klintevej 14
Tommestrup

Skriv en kommentar