(Last Updated On: 7. september 2018)

Rådhuset: Kommunalbestyrelsen tog hul på budgetforhandlingerne 2019 på sit møde i sidste uge.

Flertalsgruppen, som består af Venstre, Socialdemokraterne, Konservative og Radikale, har med viceborgmester Steen S. Hansens ord, serveretten, og lovede et konkret udspil til en kritisk opposition.

Store udfordringer

I foråret blev processen startet op med bl.a. budget-café-møder med personalet.

Beregninger har siden vist, at budget 2019 med borgmesterens ord “desværre indeholder meget store udfordringer.”

Træk på kassebeholdningen

Borgmester Anette Mortensen (V) åbnede for en ordførerrunde med at konstatere, at Stevns Kommunes serviceniveau i forhold til landets øvrige kommuner ligger meget lavt på skoleområdet, ældreområdet og administration. Stevns Kommune skal således bruge yderligere 90 millioner årligt, hvis man skal op på landsgennemsnittet.

– Stigningerne er sket på grund af bl.a. flere ældre samt ikke mindst, at den lovede, men nu stoppede reform af udligningssystemet, betyder store tab på vores indtægtsside. En reform, hvor vi ville have udsigt til 15-20 millioner kr. mere hvert år, sagde Anette Mortensen og tilføjede:

– De kedelige kendsgerninger må vi nu søge at få i balance, herunder sandsynligvis anvise besparelser og lave et træk på kassebeholdningen.

Skal skaffe indtægter

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) sagde kort og godt: “Vi har flere udgifter end indtægter.”

– Vi har råd til at tage af kassen, i år, men det er ikke en øvelse der kan gentages særlig mange gange før at kassen er tom. Derfor skal vi gøre det med stor omtanke. Der ligger derfor en opgave for kommunalbestyrelsen i at skaffe flere indtægter i fremtiden, lød det fra Mikkel Lundemann.

Steen S. Hansen fra Socialdemokraterne erkendte også den store budgetudfordring, men fremhævede, at kommunen på pasningsområdet for de 0-6 årige lå pænt på landsgennemsnittet.

Vil gå ud over service

De radikales Line Krogh Lay fandt, at Stevns er særligt udfordret:

– Vi ligger i bund på en lang række nøgletal, og besparelser i den størrelse, vi er nødt til at finde, kan ikke lade sig gøre, uden at det går hårdt ud over service.

Man skal ikke regne med hjælp fra Borgen eller regeringen, sagde hun, som hun mente i øjeblikket agerede som “gavebod med gaver, de har hentet under kommunernes og borgernes juletræer igennem de seneste tre år.”

Kritik fra oppositionen

Oppositionen havde mere knubbede ord. Jan Jepersen (Ø) sagde bl.a.:

– I Enhedslisten glæder vi os over udmeldingen om at vi kan udfordre servicerammen, og bruge af kassen. To tiltag vi så absolut vil støtte op om. Men det er altså stadig svært for os at vide, hvad flertalsgruppen ønsker at bruge penge på, og hvad det levner af plads til Enhedslistens og andres ønsker.

Nyt Stevns’ Mogens Haugaard erklærede sig målløs, og kaldte budgetprocessen “fuldstændig passiv”.

– Oplægget er uansvarligt og ude af kurs. Hvem siger at penge og service hænger sammen? Men vi vil godt være med til at få budgettet tilbage på sporet.

Endnu mere kritisk var Varly Jensen fra Dansk Folkeparti, der afviste lovligheden i at bruge af kassebeholdningen.

– Vi ejer ingen penge, alt er lån. Jeg forventer, at budgettet bliver holdt inden for de rammer som er udstukket af Kommunernes Landsforening.

2. behandling 11. oktober

Alle politiske ordførere var dog enige om at se frem til 2. behandlingen af budgettet.

Venstres Flemming Pedersen opfordrede til at finde en fælles løsning:

– Er politik nemt? Det er lige så svært, som vi vil gøre det til, sluttede han.

Og dermed er der lagt op til en masse korridorsnak før 2. behandlingen den 11. oktober.

sky

 

Skriv en kommentar