(Last Updated On: 20. marts 2015)

Den meget omdiskuterede statsfinansierede vej fra Stevns ud til motorvejen bliver tidligst en realitet om 10 år, hvis den altså finder nåde for Transportudvalg på Christiansborg

Møde-hårlev

HÅRLEV: Den oplysning gik i underkanten af 400 borgere hjem med, efter de havde deltaget i borgermøde i går aftes. Mødet var præget af en sober tone og et stort engagement om både den sydlig linjeføring og om trafikproblemerne på Stevns og i Køge.

Trods protester og indvendinger fra borgerne mod den sydlige linjeføring, arbejder politikerne i Stevns Kommune videre med vejen, der er planlagt til at gå fra Klippinge over Hårlev, Enderslev og ud til afkørsel 34 på vestmotorvejen.

Kritikken mod den af politikerne vedtagne linjeføring går på, at vejen vil flytte for få biler, ca. 2.700 biler i døgnet, og dermed ikke løser Stevns’ problemer med den massive trafik. Hverken i den nordlige del af kommunen eller i Køge. Desuden går nogle af de kritiske røster på, at den sydlige vejføring er ca. 8,6 km længere, end hvis der køres ad den traditionelle rute Strøby Egede og Prambroen og til Køge.

Aftenens første kritik kom fra biolog Jan Pedersen, Tommestrup:

”Det er altså pudsigt, at I indkalder til borgermøde, efter I har besluttet hvor vejen skal gå”, sagde han og høstede taktfaste klapsalver fra den fyldte sal, hvor også TV Øst sendte direkte fra.

Mange kritikere kunne nikke genkende til synspunktet fra en borger i Enderslev, der sagde:

”I løser kun problemet 50 procent. Det er ikke godt nok. Der stadig problemer i den nordlige del af kommunen, de skal stadig ind gennem Køge. Regionsrådet skal sige til Køge, at de trafikchikanerer. Og når I så har været i Trafikudvalget, så kommer I igen om to år og siger: ”Vi har sgu’ lige glemt de sidste 50 procent i kommunen (den nordlige del.red.)”, påpegede Michael, fra Enderslev til borgmesteren og Steen S. Hansen, der senere på aftenen svarede på spørgsmål fra de mange engagerede borgere.

Der faldt også bemærkninger om, at den nye vej vil være en omvej.

”Hvad får jer lige til at tro, at folk vil køre en omvej?” påpegede Githa fra Enderslev til politikerne.

Generelt går kritikken sammenfattende på, at vejen flytter for få biler og at det er en for dårlig en løsning, når den ikke løser trafikproblemerne hverken til eller fra Stevns – eller når Køge skal passeres for at bilister fra både Stevns og Køge skal ud til motorvejen.

Aftenens møde indeholdt også en debat om trafiklysene i Køge, der skaber kø for såvel trafikanterne fra Stevns som for Køges egne borgere, samt om Køge kommunes manglende engagement i at løse de trafikale problemer, der både rammer stevnsboerne såvel som Køges egne bilister.

Borgmester Mogens Haugaard oplyser til Stevnsbladet, at kommunalbestyrelsen behandler vejføringen på kommunalbestyrelsens ordinære møde den 26. marts og at han håber, at delegationen bestående af politikere fra henholdsvis Stevns og Køge kan få foretræde for Folketingets Trafikudvalg inden sommerferien.

Læs mere i Stevnsbladet på lørdag.

Skriv en kommentar