(Last Updated On: 17. december 2015)

Læserbreve-735x415Klinten har nu ligget der i de første 65 millioner år, og mon ikke den klarer et par år mere?

Det lyder nærmest som om, at hvis vi ikke freder klinten nu og her, så smelter den og falder i havet. Det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Jeg synes, at klinten er fin. Jeg synes også Eiffeltårnet er fint, men derfor behøver man ikke frede hele Paris af den grund.

Der er så mange ting i Stevns kommune, der for mig at se, er vigtigere at være proaktive i forhold til, end Klinten. I Social og Sundheds Udvalget (SSU) sidder vi dagligt og skal tage stilling til nedskæringer af økonomiske årsager, og vi ved allerede nu, at der er lagt op til at det vil fortsætte i hvert fald tre år frem i tiden.

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at være meget opmærksomme på vores økonomi i SSU, at vi er parate til at styrke området, at effektivisere og udvikle. Det har vi heldigvis en forvaltning, der konstant gør en stor og veludført indsats for. Men hvis vi fremadrettet skal få det til at give mening, skal der en streg under udvikling, altså at vi har fokus på at forbedre forholdene, for de borgere SSU skal servicere. Vi skal altså tillade os at kunne løse opgaverne endnu bedre end tilfældet er i dag, og det betyder ikke nødvendigvis at bruge flere penge, men derimod at bruge pengene bedre.

Et eksempel: På ældreboligområdet er der i de sidste par år arbejdet målrettet efter en strategi, der skal åbne for ”fremtidens ældreboliger”. Vi er nu nået til et punkt, hvor der er ved at være balance i udbud og efterspørgsel på ældreboliger, så der ikke længere skal afholdes udgifter til tomme boliger. Det har været en målsætning for SSU, før vi kunne tillade os at planlægge for ”fremtidens ældreboliger”.

Vi skal også sørge for, at det er muligt for os, at yde den service det kræver, at have et stigende antal ældre medborgere og det er ikke noget vi gør, når de mange ældre medborgere er en realitet, nej det kræver en ordentlig planlægning og forberedelse. Den vil vi i Venstre meget gerne være en aktiv del af, og det arbejder vi hårdt på, vi lytter til de ældre, de handicappede og deres organisationer.

Så for mig at se, er Klinten fin, den ligger der, hvor den har ligget i 65 millioner år og for min skyld kan vi godt frede klinteprofilen, men så skal vi tilbage i arbejdstøjet og arbejde på smartere løsninger for at få pengene til at række de næste år.

John Dalsgaard Jensen

Magleby

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre Stevns

Skriv en kommentar