(Last Updated On: 13. januar 2020)

„Men vi fortsætter med hjælp til familier, som har det svært”, siger børneudvalgsformand

Nytårstale: Der har været en standende debat om statsminister Mette Frederiksens nytårstale siden 1. januar, især fordi hun bl.a. slog til lyd for, at der er flere børn, som bør tvangsfjernes fra deres forældre.

Flere skal adopteres

Hermed ramlede statsministeren ind i et følsomt emne, som sat på spidsen er, om udsatte børn er forældrenes ansvar eller om det er samfundet, der skal varetage børnenes ve og vel?

„Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile. (…) Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel, ny start på deres liv,” sagde Mette Frederiksen.

Ni sager på Stevns

Stevns Kommune har i perioden 2017-2019 haft ni sager i forvaltningens børne- og ungeudvalget, hvor der er truffet afgørelse om tvangsanbringelse.

Centerchef Daniel Gottrup oplyser, at disse sager efterfølgende kan være ændret til frivillige anbringelser, være ophørt efter en periode eller lignende. Derudover, så er der løbende sager, hvor der tages stilling til forlængelse af tvangsanbringelser.

– I udgangspunktet så diskuteres rammer for en frivillig anbringelse frem for tvangsanbringelse, altid med familien, inden en sag eventuelt forelægges for børne- og ungeudvalget med henblik på stillingtagen til tvangsanbringelse, oplyser Daniel Gottrup.

Stevns Kommune har ikke, som nogle andre kommuner, et ”familiecenter”, hvor børn/familier kan tage døgnophold over en længere periode.

– I sager, hvor der er mistanke om overgreb mod børn, følger vi gældende procedure i forhold til akutanbringelser via formandsbeslutninger, fortæller Daniel Gottrup.

Børns basale sikkerhed

I sager, hvor en akutanbringelse ikke vurderes nødvendig, men hvor der fortsat er høj bekymring for børnene, vurderes fra sag til sag, siger Daniel Gottrup og tilføjer, at hvis forvaltningen skønner tilstrækkelig høj bekymring, vil et eksempel på en foranstaltning være, at der er besøg i familien dagligt for at sikre barnets basale sikkerhed og trivsel, dels for at understøtte forældrene i at udvikle basale forældrekompetencer.

– De observationer, der gøres under en sådan foranstaltning, vil være med til at kvalificere forvaltningens vurdering af, hvorvidt der skal søges anbringelse som rette løsning for det enkelte barn, forklarer Daniel Gottrup.

Støtter statsministerforslag

Formanden for Børne, Unge- og Læringsudvalget i Stevns Kommune, viceborgmester Steen S. Hansen (S) siger til Stevnsbladet, at han bakker 100 procent op om statsministerens forslag om muligheden for øget adgang til tvangsadoption.

– Barnets reform, som blev vedtaget for mange år siden, tog udgangspunkt i barnets situation, og ikke forældrenes behov for at være forældre, fremhæver han og fortsætter:

– Hvis de ikke har forældreevne, og har vist det ved tidligere barn eller børn, så skal børnene ikke være forsøgsobjekter. Så fortjener barnet en bedre start, fastslår Steen S. Hansen.

„Handler ikke om penge”

Stevnsbladet vil godt vide, om hans præcisering af statsministerens udmelding primært har med økonomi at gøre.

”I forbindelse med budget 2020 meldte I besparelser ud, og det er åbenbart billigere at anbringe udsatte børn end at iværksætte støtteforanstaltninger til familier, og nærmest gratis for kommunen, hvis man kan tvangsadoptere børn ud af det sociale system. Er det en kærkommen spareøvelse?

– Det er af hensyn til børnenes tarv. Det handler ikke om penge, understreger Steen S. Hansen, og fortsætter:

– Jeg er ikke en kold skid, og det skal kun være i de situationer, hvor alle andre tiltag er 100 procent udelukket i forhold til familiens ønsker, og det kræver myndighedsarbejde, som er 100 procent i orden.

Familier skal have hjælp

Steen S. Hansen mener, at de første 1.000 dage er altafgørende for et barns fremtid, og at det skal være år, hvor barnet oplever nærhed, tryghed og opmærksomhed fra forældrenes side.

– Det er det største indgreb, man kan gøre over for en far og mor, og forældrenes rettigheder skal også respekteres, men i de tilfælde, hvor det er åbenlyst håbløst at give dem ansvar for et lille barn, så overtrumfer barnets tarv forældrenes ønske, fremhæver han.

– Lovforslaget ligger jo ikke op til, at der ikke skal laves indsatser i de familier, som har det svært. De skal naturligvis have den hjælp, de skal have, og i Stevns kommune bliver 2020 året, hvor vi fortsætter i den retning, understreger han.

Mere tvangsadoption?

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, Anette Faye Jacobsen, forklarer, at Danmark, med Mette Frederiksens udspil, kan være på vej til norske tilstande, idet Norge har haft flere sager med tvangsadoptioner.

Sager, som Norge også i nogle tilfælde har tabt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi de ifølge domstolen for ensidigt har skelet til alene børnenes tarv.

– Vi har været mere tilbageholdende i Danmark, men nærmer os den norske tilgang, hvis flere tvangsadoptioner kommer på tale, lyder det fra Anette Faye Jacobsen, som har arbejdet med børns rettigheder siden 1990’erne.

Gode råd til myndighederne

Anette Faye Jacobsen siger endvidere, at hvis man skal undgå at iværksætte tvangsadoptioner, som kan risikere at blive erklæret i strid med de internationale konventioner, så kræver det et uhyre grundigt forarbejde af myndighederne.

– Der skal være superanalyserede ekspertundersøgelser af barnet, og forældrekompetencen skal også være omhyggeligt analyseret og eventuelt afprøvet med både støtte og samvær, så man er sikker på, at der kun er helt særlige tiltag som for eksempel tvangsadoptioner tilbage, fordi et barn er særlig udsat og skrøbelig, siger hun.

– I sager, hvor man kan få et positivt forhold til at fungere mellem børn og forældre med udvidet støtte, der kan man forlænge plejeanbringelser, og kun hvis det er usandsynligt, at forældrene nogensinde kan komme til at fungere positivt som forældre, kan man gribe til tvangsadoption, ellers må det ikke finde sted, fastslår Anette Faye Jacobsen.
sky

Skriv en kommentar