(Last Updated On: 15. juni 2021)

Det siger viceborgmester og formand for Social- og sundhedsudvalget i Stevns Kommune, Henning Urban Dam (S) efter, at FOA har lavet undersøgelse om velfærd under pres.

Af Klaus Slavensky

Henning Urban Dam (S) fremhæver, at alle udgifter til social- og sundhedsområdet er finansieret. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Fagforeningen for bl.a. offentligt ansatte, FOA, advarer i ny undersøgelse om, at velfærden sættes under pres, såfremt kommunerne ikke tager højde for højere udgifter til børn, unge og ældre næste år.

Det viser beregninger, som FOA har foretaget på baggrund af befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik.

15 af regionens 17 kommuner i Region Sjælland kan se frem til stigende udgifter, hvis de skal opretholde deres nuværende serviceniveau. Roskilde kommune vil opleve den største stigning i udgifter. Her står man med udsigt til at skulle bruge over 25 millioner kroner mere end i år, og Solrød stiger udgifterne procentvis mest, og det kræver ifølge FOA 19 millioner kr. mere.

Flere børn, færre udgifter

De merudgifter som Stevns Kommune skal afholde, jævnfør FOA’s beregninger, andrager 8,7 mio. kr. mere til børn og ældre, som er en del mindre end nabokommunerne Faxe med merudgifter på 9,1 mio. kr. og Køge med hele 18.1 mio. kr.

– Tal kan jo fremstilles på mange måder og hentes mange forskellige steder fra, lyder kommentaren fra socialudvalgsformand Henning Urban Dam.

– I Stevns kommune laves der hvert år en befolkningsprognose og de nyeste tal lægges til grund for det budget, som forvaltningen fremlægger for de politiske udvalg. Du vil ikke kunne genfinde de

8,7 millioner, men jeg mener, at vi har lagt et beløb ind, der svarer til den lokale viden vi har om vores borgere og det serviceniveau, der er besluttet. Vi kan altså fortsætte med det samme serviceniveau, understreger han, og forklarer, at konkret er der et mindre forbrug på en lille halv mio. kr. på børneområdet.

”Vil det sige, at FOA’s tal skal mindskes med en halv million kr.?”

– Det, jeg siger er, at når vi alene kigger på demografien, altså en analyse om befolkningens forventede sammensætning, så kommer der flere børn i alderen 0-6 år, men vi får færre udgifter til de 6-16 årige. Det skyldes bl.a., at vi skal give et mindre bidrag til f.eks. friskoler og efterskoler. Til gengæld opretter vi efter sommerferien en ekstra klasse i kommunen, men har færre udgifter til bl.a. SFO og 10. klasser, siger Henning Urban Dam.

Plejebehovet stiger

”Hvad så med ældreområdet, er der også besparelser her?”

Nej, vi benytter en ressourcetildelingsmodel, og her er der stigende behov for pleje. Igen er udgangspunktet demografien, og her hedder tallet et plus på 3,2 mio. kr. Men udgifter til ældregruppen omfatter også botilbud, pleje i eget hjem og mange andre ting, som vi justerer løbende, oplyser Henning Urban Dam.

– Vi ved, at der kommer flere ældre og de ældre bliver ældre. Derudover ved vi, at f.eks. plejebehovet stiger og derfor er der andet sted lagt en stigning ind i budgettet til både plejecentre, hjemmepleje og sygepleje. Det er altså ikke kun et sted, at tallene skal findes, siger han.

Regering og velfærd

FOA’s næstformand Thomas Enghausen siger i anledning af undersøgelsen, at der alene er tale om de minimumsbeløb, der skal til for at opretholde status quo.

– Det er afgørende, at kommunerne som minimum fastholder det serviceniveau, vi kender. Flere børn og ældre koster flere penge, uanset hvordan man vender og drejer det, og pengene kan ikke smøres ud i et tyndere lag, end vi allerede ser i dag. Alt snak om at styrke velfærden afhænger derfor af, at der bliver afsat flere penge end de her minimumsbeløb, siger Thomas Enghausen og fortsætter:

– Regeringen må sikre nogle ordentlige rammer for kommunerne, så de kan levere en anstændig service. Vi har pengene til at levere en værdig pleje til borgerne, men det afhænger af, at politikerne prioriterer velfærden, siger Thomas Enghausen.

S: Budgettet holder

Dette er socialudvalgsformand Henning Urban Dam enig i, og han mener, at Stevns Kommune har taget højde for fremtiden, og at hans udgangspunkt ikke er at skære ned, men som minimum fastholde serviceniveauet.

– Udgifterne på social- og sundhedsområdet vil i Stevns Kommune stige med ca. 10 mio. kr. i år. Og jeg mener, at vi har lagt det nødvendige beløb ind til at kunne fastholde vores nuværende velfærd, med den demografi vi kender. Og vigtigt: At vi i år har fået et budget der kan holde, pointerer Henning Urban Dam.

Skriv en kommentar