(Last Updated On: 25. april 2022)

Stevns Kommune har anmeldt foreteelsen til politiet.

Træer og buske er i nattens mulm og mørke blevet fældet ved Kystvejen. (Foto: Stevns Kommune)
Af Klaus Slavensky

Strøby Ladeplads: Havudsigt er et plusord i ejendomshandler, og der er mange beboere på området ved Kystvejen, som kan nyde godt af dette.

Men er havudsigten god nok?

Det spørgsmål rejses i et læserbrev i denne avis, af en beboer, der har konstateret, at der fældes buske og træer på områder mellem kysten og Kystvejen.

Hærværk mange steder

Den tilsyneladende systematiske fjernelse af beplantning på disse områder har stået på i længere tid.

Læserbrevsskribenten, Erik Hansen, gætter på, at der er nogen som ”ikke skyr nogle midler” for at sikre sig frit udsyn til strand og hav. Og han spørger om Stevns Kommune har givet tilladelse til dette, eller om kommunens folk blot lukker øjnene.

Men kommunen har hverken givet grønt lys for øksehug eller motorsavsmassakre på de grønne områder.

– Vi er desværre bekendt med den ulovlig fældning og beskæring på kommunens grønne område vest for Vejs Ende, og vi har foretaget en politianmeldelse i starten af marts måned, oplyser centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

– Der er skåret træer og buske ned på området vest for parkeringspladsen ved Vejs Ende i Strøby Ladeplads. Ved tilsyn på området er der konstateret at omkring 10 mindre træer og flere buske for nyligt er skåret ned. Der er i området også 8 andre steder, hvor der tidligere er skåret grene af træer, forklarer hun og konstaterer, at det som er fælles for beskæringerne er, at de giver bedre udsyn til havet fra huse på den anden side af kystvejen.

Området ved den røde cirkel har for nyligt været udsat for selvtægt, og de røde prikker viser hvor der tidligere har været foretaget ulovlig træfældning. (Foto: Stevns Kommune)

En alvorlig sag

Området er tilbage i 1999 blev udlagt som fredskov, hvorfor at skovlovens § 8 er gældende: ”Arealet skal holdes bevokset med træer, der danner, eller som indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer”.

Kommunen tager situationen meget alvorligt og er i dialog med Miljøstyrelsen omkring muligheder og krav for området. Det tyder på at området skal opfylde fredskovspligten. og over tid vokse ind i skov igen. Der er et område indenfor fredsskovsområdet der er vokset ind i at være beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

– Områdets udseende skal derfor i fremtiden blive mere skovagtig. Den nuværende ulovlige fældning på arealet er derfor også i strid med Fredskovspligten og er derfor blevet overdraget til politiet, siger Birgitte J.T.K. Nielsen, der også oplyser, at husene på den anden side af Kystvejen hører til Grundejerforeningen Svalemosen, og grundejerforeningen er blevet orienteret om politianmeldelsen.

Stevns har en træpolitik

Ulovlig træfældning eller som det kaldes i juraens verden, ”dolus eventualis”, har flere gange kostet dyrt.

I 2018 blev en mand fra Ringsted idømt betinget fængsel i 14 dage plus en bøde på 125.000 kr.

I 2020 krævede Hvidovre Kommune 219.000 kroner af borgere for tre fældede vejtræer. En anden sag fra 2020 blev straffen for et ægtepar, der fældede 10 store træer på naboens grund, dagbøder plus betinget fængsel i 30 dage.

Bortset fra sådanne skærpede tilfælde med ulovligt fældede træer og efterfølgende domme, så har Stevns Kommune lavet en træpolitik i 2014, hvor der bl.a. står: ”Der gives som hovedregel ikke lov til at fælde kommunalt ejede vejtræer, da dette vil ødelægge det billede og landskab som Stevns Kommune forsøger at skabe. Der kan dog gives dispensation til fældning, hvis træet er sygt eller udgør en sikkerhedsmæssig fare for liv, færdsel og store samfundsmæssige interesser.”

Skriv en kommentar