(Last Updated On: 12. januar 2021)

Stevns og 11 andre kommuner i Region Sjælland er i første omgang glemt med oprettelse af vaccinationssteder i kun Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster, og ved den nedlagte flyvestation Skalstrup udenfor Roskilde; en beslutning der har vakt politisk utilfredshed. Efterhånden som vaccinen udrulles til flere borgere, forventer Region Sjælland at oprette flere vaccinationssteder, muligvis også i Stevns

De grå prikker på kortet viser 11 mulige supplerende vaccinationssteder i Region Sjælland. Stevns er iblandt. (Kort: Region Sjælland)

Corona: Store sygehus-kommuner som bl.a. Køge, Ringsted samt Sorø og Vordingborg er blevet forbigået i Region Sjællands indledende prioritering af oprettelse af vaccinationscentre i det østlige og sydlige Sjælland. Det har skabt stor utilfredshed blandt de 11 oversete kommuner.

Hvis man ser på antallet af borgere i kommunerne syd og nord for Køge, så drejer det sig om næsten 250.000 borgere, som vil få lange transporttider til de få vaccinationssteder, som både regering, Region Sjælland og sundhedsmyndighederne anser for meget vigtige i bekæmpelse af den dødelige Covid19.

Stevns klar til center

Borgmester Anette Mortensen (V) finder det meget utilfredsstillende, som det er nu, at der er meget langt til de nærmeste vaccinationscentre på Sjælland.

– Vi er i løbende dialog med Region Sjælland omkring Covid-19, både i forhold til testcentre, eventuelle udskrivelser af patienter til sygehusene og i forhold til vaccinationscentre, fortæller hun og tilføjer:

– I det øjeblik, at Region Sjælland ønsker at placere et vaccinationscenter på Stevns, ja så skal vi nok være klar til det. Det vil være af høj prioritet, hvis det bliver en mulighed. Så vi presser på, men det er i sidste ende regionens beslutning, lyder det fra Stevns’ borgmester.

Bor man på Stevns, skal man i øjeblikket rejse langt for at få en vaccine mod covid. (Foto: Colourbox)

Vanskelig situation

Formanden for Stevns Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Henning Urban Dam (S), opfordrer ligeledes Region Sjælland til at etablere et vaccinested i den østlige del af regionen.

– Det er helt uforståeligt, at man f.eks. ikke har oprettet et vaccinationscenter i Køge, hvis opland, især det nordlige, har vist et ganske højt smittetal, siger han og fortsætter:

– Vi er i gang med at kontakte de 187 borgere i hjemmeplejen som er næste målgruppe, efter at beboere på vores plejehjem er blevet vaccineret. Vi spørger ind til, at de selv eller deres pårørende kan klare transporten til f.eks. Roskilde, og vi undersøger muligheder for bl.a. Flextrafik, ledsagelse i Østbanen, alt er i spil, men der skal samtidig tages hensyn til afstandskrav, så det er vanskeligt siger han.

Koster tid og penge

For øjeblikket er det nærmeste vaccinationscenter i Roskilde, hvortil det for mange stevnsborgere vil tage to timers transport tur/retur.

Hvis Stevns Kommune skal varetage transport for dem, som har kørselsbehov, betyder det ekstra udgifter, men det er man ifølge Henning Urban Dam opmærksom på.

– Kommunerne er blevet lovet kompensation for coronaudgifter, og disse specifikke udgifter har vi opgjort fra dag 1, siger social- og sundhedsformanden, som igen understreger, at han finder det stærkt utilfredsstillende, at Stevns hverken har været involveret eller informeret om hvor, der skulle etableres vaccinationscentre.

»Brug lokale lægehuse«

Ellen Knudsen, som er konservativ politiker, i både Stevns’ kommunalbestyrelse og medlem af Regionrådet, er også utilfreds med, at Østsjælland ikke er blevet tilgodeset.

– Jeg havde gerne set et vaccinationscenter i Køge fremfor i Roskilde, siger hun og tilføjer, at afstanden for folk på Stevns til Roskilde eller Næstved er alt for lang.

– Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan uddelegere opgaven til de lokale lægehuse, når nu de kommende vacciner bliver nemmere at opbevare. Det vil jeg gerne slå et slag for i Region Sjælland, slutter hun.

Flere vaccinationssteder på vej

Region Sjælland forklarer det nuværende antal vaccinationssteder med, at så længe leverancerne af vaccine er forholdsvis små og vaccinationsindsatsen er målrettet meget afgrænsede grupper af sårbare borgere, vil vaccinationerne finde sted i de fem vaccinationscentre. Hertil kommer et planlagt vaccinationscenter i tilknytning med testcentret i Maribo.

Efterhånden som regionen modtager flere vacciner, og flere målgrupper tilbydes vaccinen, forventer Region Sjælland at tilbyde at borgere kan blive vaccineret i de teststeder, der er fordelt i hele regionen. Dermed kan det også blive en realitet med et vaccinationssted i Stevns, der som bekendt har haft testcenter ved Plejecentret Stevnshøj i Store Heddinge siden slutningen af oktober.

Regionen planlægger desuden at gøre brug af mobile vaccinationsenheder til at nå ud til sårbare borgere, når opgaven med at vaccinere på plejehjem og plejecentre nu er overstået og bilerne kan benyttes til andre vaccinationsopgaver.
sky/rmh

Covid og kommuner i Region Sjælland

Der er blot fem af regionens kommuner som i øjeblikket har vaccinationscentre mod covid.

 • Guldborgsund Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Næstved Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Slagelse Kommune

De øvrige 12 kommuners borgere skal ud på landevejene eller tage det offentlige for at blive beskyttet mod den livsfarlige covid-sygdom.

 • Faxe Kommune
 • Greve Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Køge Kommune
 • Lejre Kommune
 • Lolland Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Solrød Kommune
 • Sorø Kommune
 • Stevns Kommune
 • Vordingborg Kommune

Skriv en kommentar