(Last Updated On: 10. december 2021)

Stevns er en pendlerkommune, og det giver især i dagtimerne udfordringer med at få deltidsbrandmænd, som kan være på Falck-stationen inden for fem minutter

Søren Hopff er stationsleder på Falckstationen i Store Heddinge, hvor der især i dagtimerne mangler deltidsbrandmænd. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: I hovedstadsområdet og i de større byer, hvor der typisk er mange kørsler og daglige udrykninger, er brandstationerne bemandet med fuldtidsbrandfolk, som opholder sig på stationen hele arbejdsdagen. Men på mange lokalstationer er det typisk mennesker, der kan stå til rådighed som deltidsbrandfolk, ved siden af deres almindelige job.

På landsplan oplever de lokale stationer i stigende grad udfordringer med at rekruttere deltidsbrandmænd. Den samme problematik gør sig gældende hos den lokale Falck-station på hjørnet af Nørregade og Sigerslevvej, hvor der i øjeblikket mangler seks mand.

– Det er især i dagtimerne, vi har udfordringer. Vi har i den seneste tid mistet flere brandmænd – dels har der været naturlig afgang, idet to er stoppet pga. deres alder, mens andre enten er flyttet eller har fået job udenfor kommunen, fortæller stationsleder Søren Hopff, der selv har fuldtidsjob på brandstationen i Høje Tåstrup, og som har været tilknyttet stationen i Store Heddinge de seneste 11 år.

Maks fem minutter

En deltidsbrandmand – eller -kvinde – har således typisk et ganske almindelig job, og det kræver, at arbejdspladsen ligger relativt tæt på brandstationen, idet der er et såkaldt ’bopælskrav’ om, at man skal kunne være på brandstationen indenfor maksimalt fem minutter efter, at alarmen er gået.

Det er særligt fra omkring klokken seks om morgenen til klokken fem om eftermiddagen, at der er behov for yderligere hjælp på den lokale brandstation i Store Heddinge.

– Tidligere havde vi tre deltidsbrandmænd, som var ansat på Dampvaskeriet, og i øjeblikket har vi én, som arbejder på Rådhuset, men Stevns er blevet en udpræget pendlerkommune, og det kan vi godt mærke her på stationen, siger stationslederen.

Søren Hopff oplyser, at der i øjeblikket er 15 deltidsbrandmænd tilknyttet stationen i Store Heddinge, hvoraf de 12 er fuldt operative.

– Vi vil gerne have 18 fuldt operative tilknyttet stationen, for det kræver seks mand, hvis begge biler skal afsted.

På stationen er en sprøjte, som bemandes af fire mand og en tankvogn, der kræver to mand.

Desuden er en firhjulstrækker og en redningsbåd, idet stationen i Store Heddinge har bådberedskab fra Strandskoven i Køge, lige ud for Billesborgvej, og hele vejen til Lund Havn.

Ambulancen, som deler garage med brandbilerne, køres af ambulancefolk. De er ansat af Falck og kører for regionen.

Hvem kan blive brandmand

– Udover at man skal være fyldt 18 år, så er der ikke alderskrav. Til gengæld skal man være i en ok fysisk form, uden at være ’He-Man’ og så skal bevægeapparatet fungere, forklarer Søren Hopff og fortsætter:

– En vis portion psykisk robusthed er også godt at have, og så skal man være proaktiv og vise engagement. Man skal til gengæld ikke være bange for at spørge, men i stedet være god til at søge viden og til at holde sig skarp.

Udstyret vejer omkring 15-20 kilo, og vil man gerne teste sig selv ift. grundformen, så foreslår Søren Hopff, at man går en tur i træningscentret iført 20 ekstra kilo og med et mundbind på.

Der er forventeligt 100-120 årlige udrykninger på stationen i Store Heddinge, og opgaverne spænder vidt: Ildløs (fra gammel tid: ’ilden er løs’, altså brand, red.), færdselsuheld – fastklemte og oprydning, forurening og miljøuheld, såsom udslip af gylle, farlige stoffer, olie mm. samt klinte-, kyst- og søredning.

Som deltidsbrandmand modtager man et mindre månedligt honorar. Dertil kommer et lille honorar for de enkelte alarmer samt timeløn, når man er ude på opgave. Der vil være en grunduddannelse samt en funktionsuddannelse, der begge betales af Falck, men som gennemføres i fritiden. Desuden er der 12 årlige øvelser, som hver har en varighed på 2 timer. Øvelserne er også betalt af Falck, og igen foregår de uden for arbejdstid.

På hjemmesiden blivbrandmandnu.dk kan man læse meget mere om, hvad der skal til og hvad man skal gøre, hvis man gerne vil melde sig som deltidsbrandmand. Information vedrørende uddannelsen findes på falck.dk/offentlig/brand-og-redning/uddannelsescentre/traningscenter-greve/.

Skriv en kommentar