(Last Updated On: 2. maj 2014)

Fire forældre har meldt sig til bestyrelsen; interesserede forældre opfordres til at melde sig til arbejdet
Thomas-Duelund-Gravsen-2014
Skoleleder Thomas Duelund Gravsen gav en bred orientering om skolereformen på skolens stormøde i Strøbyhallen, hvor omkring 250-300 forældre deltog. (Foto: Charlotte Skøtt).

STRØBY: Strøbyskolen har haft opstillingsmøde til skolebestyrelsen i fortsættelse af skolens stormøde, hvor skoleleder Thomas Duelund Gravsen gav en bred orientering om skolereformen samt om nogle af de tanker og tiltag, som skolens ledelse har arbejdet med indtil nu. Efterfølgende var der separate orienteringsmøder for forældre med børn i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen; her havde forældrene også mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål om skolereformens indflydelse på de forskellige klassetrin.

Der mangler kandidater…
er skal bruges syv personer til bestyrelsen plus suppleanter. Følgende stillede op på onsdagens møde i Strøbyhallen: Ulf Lolk Larsen, nuværende formand for skolebestyrelsen, Anita Schleef (nyopstiller), Ulla Schested (genopstiller) og Marie Louise Persson (nyopstiller).
Formand for Børneudvalget, Janne Halvor Jensen, der ledede opstillingsmødet, opfordrede gentagne gange de fremmødte forældre til at melde sig. Også Ulla Schested, opfordrede forældrene til at komme på banen:
”Det drejer sig som udgangspunkt om seks til otte møder om året – maksimalt 10, og det er ikke noget hårdt arbejde. Og vi har det hyggeligt”, sagde hun med et smil.

Send en mail
Der mangler altså mindst tre forældre til selve bestyrelsen plus et par suppleanter. Har du lyst til at deltage i skolebestyrelsesarbejdet, skal du inden den 12. maj sende en mail til Strøbyskolens kontor.

Hvis der opstiller flere personer, end det antal der lige netop er behov for, bliver der ikke kampvalg, og derfor kan den nye bestyrelse offentliggøres den 14. maj på forældreintra. I modsat fald vil det endelige resultat først foreligge den 6. juni.    cs

Skriv en kommentar