(Last Updated On: 11. januar 2019)

Og i hele Danmark

Der er færre som skodder smøgerne på Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Host-host: For første gang i 20 år stiger antallet af rygere, oplyser Sundhedsstyrelsen i en ny rapport.

Stevns ligger ikke i den pæne ende af skalaen, som går fra 9,1 pct. i Allerød til 23,8 pct. på Langeland, hvor andelen af daglige rygere på Stevns er steget til 20,3 procent.

Indsatsen styrkes

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil ser det grelt ud for de kommunale rygestopkursers succesrate.

I 2010 var det 23,9 pct. af stevnsboere, over 16 år, der angav at de røg. I 2013 var antallet faldet til 18,8 pct., men nu er tallet steget til 20,3 pct.

Stevns Kommune oplyser, at fra 2007 og frem til 2016 har der været afholdt i gennemsnit fire rygestopkurser om året.

– I 2016 valgte vi at styrke indsatsen, da vi fra Sundhedsprofilen ved, at tre ud af fire borgere, der ryger, ønsker at holde op, fortæller sundhedskonsulent Stine Rehn, som tilføjer:

– Mange stopper med at ryge på egen hånd, men vi ved fra forskning, at chancen for at blive røgfri er fem gange større, hvis man få hjælp til sit rygestop. Fra 2016 har vi øget antallet af kurser til 10 kurser årligt, for at give flere borgere tilbud om hjælp til at stoppe med at ryge.

Kurser har effekt

Alle Stevns Kommunes rygestopaktiviteter registreres i den nationale rygestopbase.

Tal fra rapporten fra december 2018 viser at 45,2 pct. af deltagerne på Stevns Kommunes rygestopkurser også er røgfri efter seks måneder, hvilket svarer til rygestopraten på landsplan. Så det virker.

Det er de unge som ryger

Stevnsbladet har spurgt Stine Rehn om rygekurserne er kommunens eneste indsats.

– Når Sundhedsprofilen, og nu også rygevaneundersøgelsen viser, at flere borgere ryger, må vi overveje om vi igen skal øge antallet af rygestopkurser, for at give endnu flere borgere den bedste hjælp til at blive røgfri. Men en stigning i antallet af rygestopkurser, vil ikke kunne mindske antallet af rygere i Stevns Kommune, hvis udviklingen fortsætter, siger Stine Rehn.

»Hvad så? Skal man så bare håbe på, at røgen ligger så tæt, at man ikke kan se antallet stiger?«

– En anden tilgang er at forebygge at flere begynder at ryge, svarer hun og uddyber:

– Sundhedsprofilen 2017 viste, at det særligt er antallet at unge der ryger, der er steget siden 2013. I 2013 røg 14 pct. af de 16-24-årige hver dag. I 2017 var tallet steget til knap 16 pct. 80 pct. af dem, der ryger, begynder at ryge før de er 18 år. Det giver derfor god mening af styrke den rygeforebyggende undervisning i skolerne, og det er også en mulighed at indgå i Partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor målet er at arbejde hen imod at ingen børn og unge skal ryge i 2030, og at under fem pct. af de voksne ryger.

Forbereder sundhedspolitik

Der er aktuelt over 100 partnere i Røgfri Fremtid, heraf 58 kommuner, så over halvdelen af landets kommune bakker op og arbejder hen imod en røgfri fremtid.

»Betyder det, at Stevns vil indgå i dette partnerskab for at undgå at børn og unge bliver nikotinafhængige?

– Vi er i Stevns Kommune i gang med at revidere Sundhedspolitikken og alt efter hvilke områder som politikerne vælger at politikken skal indeholde, kan et partnerskab i Røgfri Fremtid være et eksempel på en aktivitet, som kan danne ramme og retning for tobaksforebyggelsen. Men Stevns er aktuelt ikke med i dette arbejde, slutter Stine Rehn.

Borgmester Anette Mortensen siger til Stevnsbladet, at hun glæder mig til arbejdet med at revidere kommunens sundhedspolitik.

– Hvad de konkrete ændringer bliver, har jeg ingen kommentar til endnu, lyder det fra borgmesteren.

sky

 

Skriv en kommentar