(Last Updated On: 24. februar 2016)

Borgmester på Stevns, Mogens Haugaard Nielsen (V), var i går på besøg hos Transportminister Hans Christian Schmidt sammen med Køges borgmester, Flemming Christensen. Besøget handlede om en ny linjeføring fra Stevns til motorvejen

AsfaltvejSTEVNS/CHRISTIANSBORG: – Vi blev rigtig godt modtaget. Ministeren og hans embedsfolk var tydeligt velforberedte, og vi oplevede stor forståelse for, at der er et reelt behov for at gøre noget ved de 18.500 biler, der kører i døgnet på strækningen mellem Strøby Egede og Køge. Ministeren gav samtidig udtryk for, at han var enig i, at det giver mening at forbinde vest- og sydmotorvejen i forbindelse med, at Femernprojektet gennemføres, siger Mogens Haugaard Nielsen efter mødet.

Fælles fodslag med Køge
– Ministeren fortalte, at der på nuværende tidspunkt ikke er penge til anlægsprojekter, men det er vores opfattelse, at han vil se, om der er flertal for at undersøge sagen nærmere. Ministeren lagde i den forbindelse tydelig vægt på at få en forbindelse, der afhjælper flaskehalsproblemet bedst muligt. Linjeføringen skal flytte flest mulige biler på ruten, på kortest mulig afstand, og hvor den nye linjeføring leder hen til nye motorvejsramper midt imellem afkørsel 33 og 34. Det betyder helt konkret, at politikerne i Stevns og Køge kommune må indstille sig på at finde fælles fodslag for en nordlig linjeføring, siger Mogens Haugaard Nielsen og slutter:

– Jeg skal nu vende besøget med min kommunalbestyrelse. Hvis Stevns og Køge kommuner er indstillet på at fortsætte ad det her spor, mener jeg, at vi med rette kan tro på, at ministeren vil arbejde for en løsning sammen med Staten. Vi kan glæde os over, at vi endelig har opnået stor forståelse for vores trafikale udfordring, og jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde med Køge.

 

Skriv en kommentar