(Last Updated On: 13. august 2019)

Stevns kommunes økonomi har voldsomme problemer.

De uretfærdige kommunale udligningsordninger er med til at skævvride Danmark. Det er præcist illustreret ved, at f. eks. Gentofte kommune kan bruge ca. 53.000 kr. per bruger af hjemmehjælp, mens Stevns kommune kun har 30.000 kr. til at udføre den samme opgave.

Men uanset at den vigtigste årsag til den dårlige økonomi kommer fra de betingelser kommunen gives af Staten, så bliver vi nødt til at løse problemet.

Velfærdsområderne, som ældre og skoler er udpinte, til skade for både borgere og ansatte. I det kommunale sparekatalog, som diskuteres i øjeblikket, er der en række helt uantagelige forslag om nye nedskæringer på hjemmepleje, skoler og daginstitutioner, og der er forslag om, at f.eks. Café Stevnen endnu engang skal holde for, og at tilskuddet til TUBA skal falde helt væk.

Det bliver ikke med Enhedslistens stemmer.

På grund af kommunens pressede situation vil vi gerne være med til at finde besparelser, men lygten skal pege andre steder hen.

Politikere og forvaltning bør gå forrest med en tættekam på områder, som ikke rammer velfærden, eksempelvis: ingen kommunal betaling ifm. den årlige tur til folkemødet på Bornholm. Vi kunne annullere §17.4 udvalget, og annullering af venskabsbysamarbejde indtil videre.

Men først og fremmest skal vi sørge for at kommunens økonomi bliver rettet op på sigt, uden at vi bliver et velfærdsmæssigt og kulturelt uland. Derfor bliver vi nødt til at sætte kommuneskatten op.

Vi foreslår en skatteforhøjelse på én procent, og en hævelse af grundskylden.

Endelig foreslår vi, at Stevns kommune indleder et samarbejde med kommuner, der ligesom os er ofre for en urimelig kommunal udligning, for at presse regeringen til at få lavet en ordentlig udligning.

Velfærden skal ikke afhænge af postnummeret.

Regeringens ønske om at mindske uligheden kan passende starte her.

På Enhedslisten Stevns vegne
Lise-Lotte Nielsen

Skriv en kommentar