(Last Updated On: 9. februar 2021)

Højstrupskoven: For nogle uger siden spurgte vi læserne om hjælp til opklaringen af, hvorfor et særligt træ i Højstrupskoven blandt nogle lokale har fået kaldenavnet ’Tyskertræet’.

Historien har vi nu fået fortalt af 93-årige Karlo Andersen, som gennem fyrre år arbejdede som skovløber i netop Højstrupskoven, der ligger lidt uden for Rødvig i den sydlige del af Stevns.

Karlo Andersen blev i 1952 ansat som skovløber i den privatejede skov, der ligesom nu også dengang var ejet af Vemmetofte Kloster. Karlo flyttede ind i skovløberhuset i svinget, hvor han boede med sin familie i samtlige sine arbejdsår i skoven.

Ved sin ansættelse fik Karlo nye kolleger: de to skovarbejdere, Poul Hansen og Gustav Andersen, der begge havde været tilknyttet Højstrupskoven i en årrække som løsarbejdere.

– Det var to gode og ærlige mænd. Ved siden af skovarbejdet underviste Gustav også i husflidsarbejde og Poul havde et parcelliststed ved Lund, fortæller den nu pensionerede skovløber, der de seneste 30 år har nydt sin pensionisttilværelse i en andelsbolig i Store Heddinge.

Det var Gustav og Poul, der kendte til historien om ’Tyskertræet’. Og som navnet ’Tyskertræet’ også antyder, så kredser historien om en hændelse under 2. Verdenskrig.

’Tyskertræet’ med sine karakteristiske to stammer står stadig i Højstrupskoven. (Foto: Lise Søelund)

Den nu nedbrændte feriekoloni, der i mange år lå ud til havet i udkanten af Højstrupskoven, fungerede i en periode under 2. Verdenskrig som opholdssted for Hitler-Jugend, altså unge tyske drenge, der lærte om nationalsocialisme.

Karlo Andersen, der også forud for sin ansættelse som skovløber boede i lokalområdet, erindrer, at nogle af Hitlerjugend-drengene gik rundt i området og tiggede mad, og at de så ud til at have et hårdt liv.

– Det var Gustav, der fortalte mig historien om træet. Den handlede om, at én af de unge drenge var flygtet fra stedet, men at han kun nåede til Lund, hvor han blev fanget af lederne. Han måtte kravle tilbage på sine knæ, og undervejs sparkede lederne til ham flere gange. Både Poul og Gustav havde set ham blive jaget tilbage til feriekolonien, fortæller Karlo.

Hvad der så skete med drengen, så de til gengæld ikke ved selvsyn, men Gustav havde efterfølgende spurgt sig for og havde fået oplyst, at drengen var blevet henrettet ved det karakteristisk udseende træ, som stadig står i skoven. Og derfor kom træet til at hedde Tyskertræet.

– Jeg kender ikke længere nogen i området fra den tid, de er alle sammen døde nu, og jeg er glad for, at jeg kan få fortalt historien, mens jeg stadig er her, slutter Karlo.

Og på Stevnsbladets redaktion er vi taknemmelige for, at Karlo hjalp til med at få nedfældet historien om Tyskertræet, så den kan blive husket og leve videre i eftertiden.
rmh

 

Hvad var Hitler-Jugend?:

  • Hitler-Jugend betyder direkte oversat ‘Hitler-Ungdom’ og var den officielle ungdomsafdeling i Tysk Nationalsocialistisk Arbejderparti (NSDAP). NSDAP var det eneste tilladte politiske parti i Tyskland i årene 1933-1945.
  • Hitler-Jugend blev grundlagt i 1926, men havde ikke afgørende betydning før NSDAP overtog regeringsmagten i Tyskland i 1933.
  • I 1933 blev Hitler-Jugend gjort til den eneste lovlige ungdomsorganisation i Tyskland og alle andre blev forbudt (spejderbevægelser, kirkelige og politiske ungdomsforeninger osv.).
  • Medlemstallet i Hitler-Jugend steg betragteligt fra 1933, og det steg yderligere, da det i 1939 blev lovpligtigt for unge at være medlem af organisationen.
  • I 1932 havde Hitler-Jugend 108.000 medlemmer. I 1939 havde organisationen 8,7 millioner medlemmer.
  • Hitler-Jugend var inddelt i grupper for piger og grupper for drenge i alderen 10-18 år. Som 10-årige blev drenge medlem af ‘Jungvolk’ og piger af‘Jungmädel’. I 14-års alderen gik drengene videre i
  • ‘Hitler-Jugend’ og pigerne i ‘Bund Deutscher Mädchen’. Her var de unge tilknyttet, til de blev 18 år.
  • Hver uge blev der afholdt møder, hvor medlemmerne blev skolet i nationalsocialismens ideologi, sange og tekster.
  • Efter krigen blev Hitler-Jugend ligesom alle andre nationalsocialistiske organisationer forbudt. For mange piger og drenge gjaldt det nu om at finde hjem fra dér, hvor krigen havde bragt dem hen.

Kilde: Dansk Institut for Internationale Studier

Skriv en kommentar