(Last Updated On: 16. februar 2021)

Jeg mener, at flertallet i kommunalbestyrelsen på en række områder har bevæget sig for langt i den forkerte retning, og der er noget der tyder på at de borgerlige partier i for høj grad har ladet sig præge for meget af den socialdemokratiske tankegang i forhold til det offentliges indblanding i borgernes private hjem, skattepolitik og dårlig økonomistyring, som desværre sætter sit præg på kommunens mulighed for at styre kernevelfærdsområderne i den rigtige retning.

Det er eksempelvis problematisk, at budgettet trods kommunalbestyrelsens beslutning om at lade skatten stige allerede er skredet. Husk på, at argumentet for skattestigningen var at der ville komme ro omkring økonomien. Jeg tror simpelthen ikke på, at ideen om at skattestigninger vil løse kommunens økonomiske udfordringer er opstået hos de borgerlige partier. Jeg har også bemærket, at det for det meste er Socialdemokratiet, der forsvarer denne del af den økonomiske linje. Men når økonomien skrider, så kan kommunen ikke følge med og levere en ordentlig borgerservice på kerneområderne bl.a. indenfor ældre-, børne-, og udsatteområdet. Så nytter det ikke noget at hæve skatten, hvis kommunalbestyrelsen alligevel ikke kan overholde budgettet.

Jeg mener også, at balancen tipper til den forkerte side på det principielle plan, når det omhandler kommunens indgriben i borgernes private hjem. Jeg tænker bl.a. på, at kommunen vil bestemme om hvorvidt kommunens ansatte må ryge i eget hjem, hvilket indlysende bør være en beslutning, som den enkelte selv træffer. Nogle vil måske mene, at det er en lille sag. Men for mig fortæller det noget om at der lokalpolitisk er manglede respekt for at enhver borger har lov til at bestemme i sin egen private bolig. Hvad bliver i øvrigt det næste flertallet vil bestemme? Hvor meget sukker der indtages? Det er et skråplan.

Jeg kan simpelthen ikke forstå, at der er borgerlige partier der ikke kan se det principielt betænkelige i at en offentlig instans på den måde går ind i folks private hjem og vil bestemme. Jeg håber, at det borgerlige Stevns fremadrettet vil have mindre fokus på at hæve skatterne, men mere fokus på økonomistyring, så der er råd til kernevelfærden. Og så håber jeg at kommunalbestyrelsen vil stoppe med at blande sig i hvad borgerne foretager sig i deres eget hjem.

Martin Henriksen
Spidskandidat til kommunalvalget for DF-Stevns

Skriv en kommentar