(Last Updated On: 22. februar 2019)

Spørgelysten var stor, da Ældre Sagen afholdt temamøde om det digitale liv og den digitale arv. (Foto: Viggo Billstrøm)

Store Heddinge: Digital arv er betegnelsen for personlige, digitale ejendele som tæller alt fra digitale fotos, videoer, elektronisk lagrede dokumenter, sociale profiler, konti, hjemmesider med mere. som vi efterlader os ved død på computere eller internettet.

– Fælles for vores digitale ejendele er, at de som oftest er beskyttet af personlige koder og derfor svære for de efterladte at få adgang til efter vores død, fortæller Dorete Olsen fra Ældre Sagen Store Heddinge.

Ved et velbesøgt møde den 15. februar 2019 i Ældre Sagens netcafe i kælderen i Egestræde, fik de 29 deltagere gennem foredragsholder Willi Nielsen, Ældre Sagen Bov, en veloplagt orientering om dette emne.

– Den røde tråd var at tage stilling, mens man er i stand til det samt orientere familien om diverse kodeord og hvilke platforme, der skal lukkes, når man er afgået ved døden. Der blev spurgt livligt ind til mangt og meget, siger Dorete Olsen.

Der var også deltagelse af to medarbejdere fra Stevns kommunes Borgerservice, som orienterede om, hvad der sker med vores digitale postkasse og andre ting i skyen.

Skriv en kommentar