(Last Updated On: 28. september 2021)

Hvor er det trist, at et flertal i Kommunalbestyrelsen åbenbart sidste år har besluttet at fjerne det sidste åbne område på Kystvejen, hvor der er frit udsyn over Køge Bugt, som det fremgår af flere læserbreve i Stevnsbladet den 22. september.

Det føltes som et stød i maven, da det ødelægger adgang til naturen og griber ødelæggende ind i et forslag, som SF går til valg på til kommunevalget.

Vi synes, det i forvejen er ærgerligt, at der er udstykket så meget af kystlinjen til husgrunde, at man næsten ikke mere har udsyn over vandet på den fantastiske strækning fra Strøby Egede til Strøby Ladeplads. Vi har udarbejdet et forslag om, at man går den anden vej og sikrer de sidste åndehuller for bebyggelse og derudover ændrer hele vejforløbet, så der bliver plads til både kørende, cyklende og gående. Hvis man gør Kystvejen ensrettet, kan der etableres plads til sti for såvel cyklister og gående, og den omtalte grund på Kystvejen kan bruges til natur og rekreative aktiviteter.

Vi håber ikke, at dette forslag vil blive overhalet af et noget ukendt forslag om at bebygge også dette sidste område. Det er helt skævt, når vi ønsker at gøre noget for turister, borgere og det grønne Stevns.

Michael Graakjær
Formand for SF-Stevns

Skriv en kommentar