(Last Updated On: 25. februar 2019)

Når politikere træffer dårlige beslutninger, er det ofte den næste generation, der lider under konsekvenserne.

Da Køge byrådsmedlemmer traf beslutningen om at vælge den sydlige Stevns tilkørsel til sydmotorvejen, valgte kommunalbestyrelsen på Stevns at gå med, da der ellers ikke ville blive nogen tilkørselsvej. Ministeren havde meldt ud, at enighed i de to kommuner var en forudsætning for, at vejen ville blive indstillet til en VVM undersøgelse.

Den kommer så engang i 2019/20 og med offentlige høringer og tilladelse til at gå igennem Vallø Storskov og andre formalia, så kan vejen nok tidligst påbegyndes i 2021/22 og være køreklar i 2023/24. Til den tid vil trafikken omkring Køge være kaotisk. Køges indbyggertal vil være steget med 18 procent og Stevns trafikken ligeså.

Det vil være klart for alle, at den sydlige vej ikke har aflastet Strandvejen, Søndre Viadukt og Ringvejen omkring Køge i den udstrækning, man havde beregnet.
Og hvad så? Går man i gang med at få den nordlige tilslutningsvej til Sydmotorvejen på tegnebrættet igen som et supplement til den sydlige?

Til den tid vil Køge Syd planerne sikkert være sat i værk, og de vil højst sandsynlig forhindre gennemkørsel af en nordlig vej til motorvejen, og skabe mere trafik på Køge ringvejen. Der vil gå mange år, før staten igen vil sætte en aflastningsvej på finansloven.

Kære politikere både i Køge og på Stevns. Skift mening nu, før det er for sent. Lav omfartsvejen i Strøby samtidig med den nordlige tilslutning til Sydmotorvejen, og få trafikken til at køre fornuftigt i Køge og Strøby inden 2023/24.

En klog politiker skifter mening, når udviklingen kræver det, og det gør den nu.

Venlig hilsen
Flemming Sten Petersen
Dyndledsvej 23
Endeslev

Skriv en kommentar