(Last Updated On: 19. december 2019)

Måske er der flere Stevnsborgere, der har mod på at skrive et høringssvar til Energistyrelsen. Fuldmægtig Søren Keller forsikrede mig, at det i denne tidlige fase af projektet ikke er for sent at melde ud.

Denne havvindmøllepark redder næppe klodens klima, men ødelægger helt bestemt vores enestående natur.

Her er vores brev til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Som borgere i Stevns Kommune protesterer vi mod etableringen af havvindmølleparken Aflandshage uden for Stevns kystlinje.

1. Kulturarv og fugletræk

En vindmøllepark med 25 til 63 anlæg, som er op til 220 m. høje, ville ødelægge Stevns Klints status som verdensnaturarv og udsætte tusindvis af trækfugle fra Nordskandinavien for risiko at blive slået ihjel af rotorbladene.

Østersøen mellem Stevns og Sveriges kyst er et værdifuldt kultur- og naturområde, der ikke må ødelægges for at tilfredsstille HOFORs CO2-regnskab.

Vi henviser til brochure fra EU, der fremhæver forbindelsen mellem kulturarv og natura 2000 områder. Vi betragter vindparkens etablering som et angreb på Danmarks natur og kulturarv.

2. Vandforurening fra olie- og kemikaliespild og etablering af havvindpark

Det er ikke sandfærdigt at betegne vindenergianlæg som ”rene” energikilder. Hvert eneste vindkraftværk har brug for flere hundrede liter olie og kemikalier, der risikerer at forurene vandmiljøet. Etableringen af de industrielle gigantiske konstruktioner er ligeledes dybt problematisk for havbunden og havdyr.

3. Utroværdigt energiprojekt

HOFOR har planer om at gøre København til en CO2-neutral hovedstad ved hjælp af udspekulerede CO2-regnskaber. Det er ikke etisk forsvarligt at eksportere storbyens miljøproblemer til landkommunerne i mere eller mindre fjerne danske egne.

Vindkraftanlæg i Danmarks natur kan ikke være løsningen på Københavns mangfoldige miljøproblemer.

4. Meningsløs og dyr energiforsyning

Vindkraftanlæg kan ikke levere en konstant elforsyning, men gør elnettet ustabilt. Et dagligt check af hjemmesiden emd.dk/el/ viser stærkt svingende elpriser pga. den meget skiftende elproduktion fra vindkraftanlæg. Det er især interessant at se på 14 dages oversigt for Øst- og Vestdanmark.

Der er ikke behov for flere vindparker i Danmark, men for den samme vindstyrke. Danske myndigheder er ikke i stand til at styre vind og vejr. Dermed er nye vindkraftanlæg overflødige.

Vi appellerer til, at dette projekt vil blive standset, inden det kommer videre i processen.

Venlig hilsen

Greta Gallandy-Jakobsen
Hans Plesner Jakobsen
Sønderbyvej 4
Sønderby

Skriv en kommentar