(Last Updated On: 24. november 2020)

Så sker det igen. Endnu en gang er truffet beslutning om dispensation, hen over hovedet på borgerne.

Denne gang handler det om en sti forbi den nye udstykning ”Strandroseparken”, som man flytter uden at inddrage mange af de berørte beboere i Strøby Egede området.

Grundejerforeningernes bekymring handler om den sammenblanding af hårde og bløde trafikanter, flytningen af stien vil medføre, som er stik imod hensigten i både lokalplaner og kommuneplantillæg for området. Men alligevel gives der dispensation, mod de seks grundejerforeningers vilje.

Stien der tales om, er en meget brugt skolesti, som fodrer både skole og daginstitutionen med børn.

Det hele handler om at få plads til et forsinkelsesbassin, som bliver flyttet i forhold til den oprindelige byggetilladelse, så det ikke kommer for tæt på de nye huse, der skal bygges, men helt op langs hækken på de allerede eksisterende boliger.

Endnu engang ser vi, hvordan en bygherre kan få det som han vil, uden hensyntagen til allerede eksisterende beboeres ve og vel. Og som man kan læse i Dagbladet i onsdags, er man fra forvaltningen ked af den manglende kommunikation, som man erkender kunne være bedre. Tak, den har vi hørt før, faktisk har vi hørt den mange gange før. Det er ikke godt nok. Det skal gøres til en normal rutine, at borgere bliver hørt, når der laves planer og dispensationer, som er vigtige for dem.

Jan Jespersen
Medlem af  kommunalbestyrelsen For Enhedslisten

Skriv en kommentar