(Last Updated On: 19. november 2018)

Remi Nedergaard var ansat på Boesdal Kalkværk og barnebarn af kalkværkets grundlægger.

Boesdal: ’Det er min svigerfar!’, udbrød en af de 16 ivrigt deltagende ved arrangementet ’Boesdal Kalkbrud – Del dine fortællinger’, som Verdensarv Stevns og Østsjællands Museum afholdt den 15. november ved Boesdals Kalkbrud.

Temaet var kalkværkets industrihistorie og at indsamle fortællinger fra folk, som har været ansat eller kender til kalkværkets historie gennem familie og venner.

Museumsinspektør Lene Skodborg holdt et oplæg, der løbende blev suppleret med mange historier. Om brydningen af kalken, arbejdet ved ovnene og produktionen af dobbeltstampet kalk. Oplysninger om afsætningen af kalkprodukter til stålvalseværker og andre industrier samt afsætning til landbruget af jordbrugskalk, der blev opbevaret i pyramiden rundede man også.

Manden på billedet er Remi Nedergaard, som var ansat på kalkværket og barnebarn af grundlæggeren af Boesdal Kalkværk, H.C. Larsen. Han arbejdede hele livet som fyrbøder ved Boesdal og flyttede med til Sigerslev, da Boesdal lukkede ned i 1978. Generelt var arbejdet fysisk hårdt, hvad enten man brød kalken i bruddet og sorterede flinten fra, eller man manuelt læssede kalkklodser til ovnene eller producerede læsket kalk. Derfor blev fortællingerne også iblandet historier om pauser og en snaps i ny og næ.

Skriv en kommentar