(Last Updated On: 3. maj 2022)

Det går stærkt på Stevns, måske for stærkt, for borgmesteren. Når han skal leve op til partikammeraten og statsministerens udmeldinger. Skyldes det manglende visioner og målsætninger, hvor borgmesteren troede han kunne hoppe fra tue til tue, og snakke om problemerne hen ad vejen, med de andre? Hvad kommer der ud af samarbejdet/magten med V, som Socialdemokratiet lavede en aftale med, efter valget. Og ja, også R. De tog magten i kommunalbestyrelsen og samtlige udvalg.

De havde nok ikke ventet statsministerens udmelding, at nu er det slut, som i slut med bureaukratiet, og nu skal de gamle have et ordentligt liv, her på deres sidste dage. Ej heller havde de set den sidste melding fra statsministeren (S) komme, at nu skal naturgas og olie udfases i det indeværende årti. Punktum.

Borgmester Henning Urban Dam havde klart hverken set eller hørt det, fra sin partifælle i Socialdemokratiet, statsministeren. Og åbenbart kan han ej heller give sine vælgere og resten af Stevns’ borgere et levende råd på, hvordan de skal løse deres varmeproblemer. Det har flere andre kommuner arbejdet på længe, alt imens borgmesteren sad på sine hænder. De er modsat Stevns Kommune langt fremme, når der tales fjernvarmeværker, solenergiparker og vindmøller m.m. Hvor borgmesteren bruger tiden på at flytte nogle havmøller længere til havs. Bare lidt.

Kommunen har mange tilflyttere, hvilket betyder, at der bygges og bygges. Til borgmesterens overraskelse? Derfor skal der tages beslutninger og lægges planer. Der skal igangsættes i denne valgperiode. Punktum. Ingen ønsketænkning og rundbordssamtaler, gør det alene. Handling.

Først fik borgene at vide, at de skulle bruge naturgas. Nu skal de bruge varmepumper. Måske en dårligere løsning, set på udgifter til løbende udskiftninger. På Stevns er der relativt langt mellem og til nogle borgeres hjem. Men. Fjernvarmen er den bedste løsning, måske kun i Strøby Egede, Store Heddinge og Hårlev.

Den melding må borgmesteren give statsministeren. At der også er vælgere i landområderne.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar