(Last Updated On: 30. juli 2020)

Det gamle kommunekontor har stået til salg i en længere periode, men nu er det købt og renoveringen er i fuld gang. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Den 450 kvadratmeter store bygning med 10 værelser på Rødvigvej 71 har oprindeligt fungeret som kommunekontor.

Poul Henriksen fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv oplyser, at huset blev opført og indviet i 1955 til brug for den daværende Lille Heddinge kommune i sognerådsformand Magnus Pedersens tid. Inden den tid var der ikke noget kommunekontor i Lille Heddinge. Kontoret var i stedet hos den siddende sognerådsformand, og møderne blev afholdt i forsamlingshuset.

Bygningen på Rødvigvej 71 fungerede kun som kommunekontor i en kort årrække. I 1958 blev Lille Heddinge og Havnelev kommune lagt sammen, og fik navnet Rødvig kommune, de brugte den nævnte administrationsbygning til 1962. Rødvig kommune eksisterede kun i fire år, 1958-1962, så kom der en ny kommunesammenslutning, der fik navnet Boestofte kommune som brugte bygningen til 1970. En ny kommunesammenslutning i 1970 fik navnet Stevns Kommune, og administrationen blev flyttet fra Rødvig til det nybyggede rådhus i Store Heddinge, det vi kender i dag.

Stevns kommune solgte i 1970 administrationsbygningen i Rødvig til skorstensfejermester Leo Blicher Hansen, og siden har huset fungeret som privat beboelse.

På husets første etage lå bl.a. den gamle byrådssal med træbeklædte vægge, gamle borde og sæder i siderne, hvor borgerne kunne sidde. Det blev alt sammen bevaret og rummet fungerede som gildesal.

I april i år overtog ejerne af Rødvig Kro og Badehotel, Kathrine Hendriksen og Jonas Skaaning, den historiske ejendom, og parret har sommeren igennem haft travlt med at renovere det store hus, der snart åbner som nyt overnatningssted med 12 dobbeltværelser.
rmh

Skriv en kommentar