(Last Updated On: 24. marts 2022)

I Stevnsbladet 16. marts kunne vi læse artiklen ”Flertalsgruppen fortsætter den retning, der blev sat i sidste periode”. Den fortæller om V, S og R’s politiske ”aftaler” de kommende fire år.

Som vælger virker det chokerende at læse, at borgmester Henning Urban Dam (S) i spidsen med V og R går ind til fire års arbejde uden visioner og målsætninger. I bedste fald nogle hule hensigtserklæringer om at fortsætte et samarbejde med de Konservative, om noget der åbenbart ikke blev færdiggjort i sidste valgperiode.

Det er skræmmende, at kommunalbestyrelsen ikke har opdaget, at Stevns Kommune er en af Danmarks mest voksende, målt i procenter. Åbenbart troede Venstre det var et covid 19 syndrom, der måske ville gå over med den.

Stevns Kommune kan eller vil vokse, hvis ellers velfærdsgrundlaget kommer på plads. Det behøver kommunalbestyrelsen ikke sidde på hænderne i rundbordssamtaler om først for at finde ud af. Væk med bureaukratiet. Ellers bliver det en lang periode. Børnene når at blive voksne, og de gamle er døde inden. Der bliver, som alle ved, et voksende antal ældre. Og børn.

Vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem skal have førsteprioritet. Og der vil det være fornuftigt at se på Strøby Egede, der alt andet lige har mulighederne for at lægge skattekroner i kassen, til glæde for hele kommunen.

Energiforsyningen bør der også tages hånd om. Hvad gør Stevns Kommune, ud over at diskutere hvor langt væk, de kan få de vigtige havmøller. Hvad med naturgassen ? Har Kommunen kontakt med f.eks. biogasproducenten Nature Energy, der arbejder for, at det danske gasnet skal forsynes udelukkende med biogas, og dermed være fri for naturgas, med dens problemer.

Vindmøller og solfangere ved vi bliver aktuelle. Men hvad med slam og CO2 fra røgen, når biogassen brændes af for at producere varme og strøm. Power-to-X-teknologi. Er der mon ikke her, også, nogle arbejdspladser der kunne trækkes til Stevns Kommune.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar