(Last Updated On: 14. maj 2021)

Det er hovedtemaet for Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde i år, som nu er åben. I alt 25 millioner kroner er afsat for at styrke nærheden og udviklingen i landdistrikterne.

(Foto: Kim Wyon)

Puljemidler: Der er i år afsat 62 millioner kroner til udviklingsaktiviteter i landdistrikterne, som i år fordeler sig på tre ansøgningsrunder.

Frem til den 30. juni er Landdistriktspuljen for anden gang i år åben for ansøgninger til midler. Der er i denne runde 25 millioner kroner i puljen, som er målrettet projekter under temaet ’Det gode landsbyliv nu og i fremtiden.’

Og det giver god mening at understøtte den lokale initiativrigdom med en rekordstor pulje, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard:

– I år er der afsat 62 millioner kroner til Landdistriktspuljen – faktisk 38 millioner kroner mere end i 2020 – og pengene skal give en hånd til de ildsjæle og virksomheder, der knokler for at finde fæste. Det giver rigtig god samfundsræson at indtænke landdistriktsstøtte i konkrete udviklingsprojekter, der bliver båret frem af lokalt kendskab, engagement og vilje.

Hvis vi kan styrke grundlaget for at skabe udvikling helt lokalt, kan vi sikre arbejdspladser, bosætning og i det store hele et områdes overlevelse. Det er bydende nødvendigt at styrke indsatserne for landdistrikterne, hvis vi skal stoppe den negative spiral og styrke fremtiden for hele vores land – også uden for de store byer, udtaler formanden i en pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek oplyser, at det er en styrkelse af nærheden i landet, der er i fokus med Landdistriktspuljens forøgede midler:

– Landsbyerne er typisk kendetegnet ved et stærkt sammenhold og et rigt foreningsliv. Men med centraliseringen er rigtig mange offentlige funktioner, lokale tilbud og arbejdspladser flyttet længere væk fra borgerne i landdistrikterne. Derfor har jeg valgt, at midlerne i denne runde skal bringe nærhed tilbage og styrke det gode liv i de små bysamfund, hvor frivillige og ildsjæle holder hjulene i gang, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i pressemeddelelsen.

I puljens første runde i 2021, der løb fra februar til starten af april, var der afsat 13,5 millioner kroner.
rmh

Fakta

Bolig- og Planstyrelsen oplyser, at midlerne i denne runde vil prioriteres til projekter, der:

  • Søger at fastholde lokale arbejdspladser, lokale fritidstilbud, et lokalt udbud af offentlige funktioner mv. i landsbyer og mindre byer.
    Understøtter omstilling og udvikling af landsbyer og mindre bysamfund i landdistrikterne.
  • Ansøgninger til Landdistriktspuljens anden runde 2021 skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden 30. juni kl. 12.00.
  • Se ansøgningsskemaer og vejledninger for forsøgsprojekter på Livogland’s underside om Landdistriktspuljen.

Kilde: Landdistrikternes Fællesråd

Skriv en kommentar