(Last Updated On: 21. september 2021)

Mellem Kystvejen og Svalemosevej i Strøby Ladeplads ligger der et grønt område. Det grønne område er ”åndehullet” i det tæt bebyggede sommerhusområde. Men nu vil kommunen udstykke det til sommerhusbebyggelse.

Tilbage i 1978 erhvervede den tidligere Vallø Kommune det nu grønne område, der ligger mellem Kystvejen og Svalemosevejen. Området er i kommuneplanen, med tilhørende lokalplan, udlagt med henblik på etablering af en fiskeri- og lystbådehavn med små fiskerhuse og masser af frirum. Denne plan er imidlertid aldrig blevet realiseret. I løbet af de ca. 40 år, der er gået, har arealet fået lov til at udvikle sig til et fantastisk grønt område – et ”åndehul” for borgerne. Området benyttes aktivt til rundbold, fodbold, badminton m.m.

Det er en katastrofe for lokalområdet, hvis man vil nedlægge, det eneste grønne område vi har. Størstedelen af Strøby Ladeplads har nemlig fået status af helårsbeboelse. Så udover pensionister er der også mange børnefamilier, der har behov for det ”grønne åndehul”.

Det er meget overraskende, at Stevns Kommune i denne tid, hvor alle taler om at bevare biodiversiteten, vil ofre det eneste grønne område, vi har! Kommunen prøver ellers ihærdigt via projekt ”Stevns Skaber Liv” at sikre levesteder for dyr og planter. Man har sågar haft besøg af Miljøministeren. ”Det grønne image” er åbenbart et skalkeskjul, og gælder åbenbart ikke for os i Strøby Ladeplads!

Planen om at igangsætte udstykning af det grønne område til sommerhuse er godkendt i kommunens Økonomiudvalg den 20. april 2021 og i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget den 17. august 2021. Det er bemærkelsesværdigt, at Venstre har formandsposterne i begge udvalg!

Går Venstre til kommunevalg på, at man vil nedlægge de grønne områder? Vil Venstre nedlægge de grønne frirum overalt i kommunen? Er det næste vi skal frygte, at de vil udstykke Solgårdsparken og al byjord rundt omkring i landsbyerne?

Vi vil bevare vores grønne åndehul.

Med venlig hilsen
Leif Pedersen
På vegne af en samlet bestyrelse i Grundejerforeningen Søvold, samt rigtig mange medlemmer

Skriv en kommentar