(Last Updated On: 9. marts 2021)

Gårdejer og tidligere borgmester Lars Asserhøj fylder 80 år. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Lars Asserhøj er tidligere borgmester, dyrskueleder og landmand; han er stadig vidende, velovervejet og venstremand – og på torsdag fylder han 80 år og kan se tilbage på et langt livs erfaringer og betragtninger, som han gerne deler ud af.

Af Rikke Michael Hansen

Hellested: ’Hvis man har et godt helbred og en almindelig god forstand, som de fleste har, så er man privilegeret’. Sådan lyder de velovervejede ord fra Lars P. (for Pedersen) Asserhøj, der i anledning af sin snarlige runde fødselsdag har inviteret den lokale presse indenfor på fødegården Asserhøjgård beliggende i udkanten af Hellested.

Efter en rundvisning i stuehusets tre sydvendte stuer, hvor mange udtryksfulde og vidt forskellige malerier, også af lokale kunstnere, hænger på væggene, og hvorfra udsigten over haven og markerne kan nydes, sætter vi os rundt om bordet i pejsestuen.

Denne tidlige torsdag i marts er temperaturen udenfor kun få plusgrader, så der er tændt op i den åbne pejs, hvor ilden buldrer lystigt og hurtigt opvarmer den hyggelige stue med kig ud til gårdspladsen og Asserhøjgårds øvrige længer.

Der er kaffe og te i kanderne, og de hjemmebagte muffins serveres på coronavenlig vis direkte fra kagedåsen. Væguret tikker og her er mange indtryk og fortidsminder at gå på opdagelse i: En amagerhylde og en tallerkenrække fyldt med blåmalet porcelæn, den store dragkiste, en smørkærne og en fin samling af flinteøkser i varierende størrelse og stand, alle fundet på egne marker. På den ene væg hænger bl.a. en roehakker, plejl og le, mens der på en tilstødende væg hænger indrammede sort-hvid fotografier af forfædrene. På dragkisten står bl.a. et nyere familiefoto i farver med Lars og hustruen Solvejg sammen med deres tre børn, svigerbørnene og de fem børnebørn, som alle blev fotograferet ved Stevns Klint forrige år.

Lars Asserhøj tager imod i den hyggelige pejsestue på Asserhøjgård. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Giver tilbage til samfundet

Artiklens indledende sætning er egentlig en afrunding på fødselsdagsinterviewet med gårdejeren og den tidligere Stevns-borgmester, som torsdag den 11. marts fylder 80 år.

– Min mor sagde altid, at definitionen på et godt liv, det er ikke at mangle noget. Dengang var der mange, som ikke havde til dagen og vejen, og man var heldig, når man som jeg voksede op i en landmandsfamilie, hvor der altid var mad på bordet. Det, som hun sagde dengang, har jeg spundet lidt videre på siden. Jeg synes selv, at jeg har det godt og er privilegeret, og så skylder man samfundet at give en del af sig selv, siger fødselaren.

– For helbredet og den gode forstand er ikke noget, man har gjort sig fortjent til, det er noget man har fået fra naturens side – eller som troende: fra Vorherre – og det er jo ikke, alle der har fået det. Og så betyder det jo så uendeligt lidt, om man f.eks. kun har gået i skole hver anden dag, som jeg gjorde. For med en almindelig god forstand og helbred kan man indhente det forsømte, konstaterer Lars Asserhøj.

4. generation på gården

Lars Asserhøj er født og opvokset på Asserhøjgård, hvor han stadig bor med hustruen Solvejg, der stammer fra Thy. Han er fjerde generation på gården, der har været i familiens eje i omkring 170 år.

Efter endt skolegang på Hellested Skole kom han som 14-årig ud at tjene på gårde i både Danmark, England og USA. Efterskoleophold, idrætshøjskole, landbrugsskole og værnepligt blev også en del af uddannelsen og dannelsen for Lars Asserhøj, som i 1972 overtog halvdelen af fødegården. Tre år senere i 1975 flyttede forældrene til Hellested, mens Lars og Solvejg, der året forinden var blevet gift, flyttede ind på gården på Tåstrupvej 5, som den gang havde 30 hektar jord. Det blev sidenhen udvidet til 50 hektar, hvorpå der blev dyrket frøafgrøder, korn, raps og sukkerroer. Også familien voksede med tiden og parret fik tre børn.

I dag er jorden bortforpagtet, og kun bygningerne, lidt dyrehold og en køkkenhave skal passes.

Fuldtidsarbejde og politik

Arbejdet med familiegården har for Lars Asserhøj altid foregået i fritiden, ved siden af en fuldtidsansættelse i først Danske Landbrugsforeninger på Axelborg i København og fra 1977 De Sjællandske Landboforeninger, hvor han blev leder af Roskilde Dyrskue og var ansat i 25 år frem til udgangen af 2001.

Siden 1994 var han en del af kommunalbestyrelsen for Venstre i den gamle Stevns Kommune, og i 2001 tiltrådte han hvervet som borgmester:

– Jeg havde håbet på mere end én periode for at forsvare og videreføre, det jeg havde igangsat, men jeg afgav frivilligt pladsen til Poul Arne Nielsen, for det var det bedste for Venstre. Han havde mere erfaring og var yngre end jeg, forklarer fødselaren, der efter kommunesammenlægningen blev genvalgt og fortsatte endnu en periode, denne gang som viceborgmester og formand for udvalget Social og Sundhed.

– Jeg fik fem år som borgmester, og det var en god oplevelse, for der var en god politisk kultur i den gamle Stevns Kommune. Flere var bevidste om, at den skulle man passe på. Jeg befandt mig godt, trivedes i mit nærområde, og jeg fik mere overskud og lokal indsigt. Jeg fik et nært forhold til Stevns, fortæller Lars Asserhøj, der har været engageret i flere lokale foreninger og hverv. Blandt andet som formand for Stevns Ungdomsskole (idag Gymnastikefterskolen Stevns), medstifter af og bestyrelsesmedlem i Hellested Friskole de første år, medlem af Venstre Stevns mm.

Han er endvidere grundlægger af og tidligere formand for ASE (Arbejdsløshedskassen for Selvstændige), ligesom han var medlem af ligningsrådet i årene 2002-2011.

Tipoldefar var demokratipioner

– Der er en læresætning fra Anders Andersen, formanden for landboforeningen, som jeg tit har tænkt over og talt om: ’Demokratiet skal kendes på at varetage mindretallets interesser’. Der er altid nogle, der er stærke og svage, et flertal og et mindretal. Kunsten i et demokrati er at bøje enderne sammen, så mindretallet også føler sig som en del af beslutningerne. Tankegangen er almengyldig og den kan man praktisere, ligegyldig hvor man sidder, siger Lars Asserhøj der også har fundet inspiration hos en af sine forfædre, i bogen ’En østsjællandsk husmand i en brydningstid. Hans Olsens optegnelser og livsforløb i Hyllestettehuset, Enderslev Sogn 1849-1890’ af Gunnar Solvang.

– Hans Olsen var min tipoldefar. Han er som demokratipioner blevet et forbillede for mig, siger Lars Asserhøj, der forsat blandet sig i den politiske debat, og med tiden i en mere skarp og direkte tone.

Lars Asserhøj i haven ved Asserhøjgård, hvor han sidder på resterne efter en 14 meter høj eg, som for nyligt er blevet fældet. (Foto: Rikke Michael Hansen)

– Det er nok én af de ting, der ændrer sig med alderen, man behøver ikke at pakke tingene ind længere, siger fødselaren og fortsætter:

– Når man bliver så gammel, som jeg er blevet, så tænker man mere over, hvad det betyder noget. Jeg cykler en lille tur på 45 minutter flere gange om ugen. At synge betyder også meget for mig, det samme gælder Gymnastikefterskolen og Hellested Friskole. Og at gå i kirke er nærmest blevet et behov med alderen, siger Lars Asserhøj, der også bakker op om den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse og Landsforeningen Martin A. Hansen.

Fødselsdagen holdes under private former sammen med familien, fordelt over flere dage, så forsamlingsforbuddet ikke overtrædes. På selve dagen, der for øvrigt falder sammen med Kong Frederik den IX’s fødselsdag; og i ganske ny tid også datoen for coronanedlukningen i Danmark sidste forår, får Lars Asserhøj besøg af tre nære familiemedlemmer.

Skriv en kommentar