(Last Updated On: 30. november 2021)

Kære nyvalgte kommunalbestyrelse.

Først og fremmest tillykke med valget. I har en vigtig opgave foran jer.

Mange kommuner har patientforløb med træning og uddannelse til borgere med artrose (slidgigt). Stevns har desværre ingen tilbud. Det bør I ændre i den kommende valgperiode.

Først og fremmest af hensyn til de mange af jeres borgere, der døjer med smerter som følge af sygdommen. Og det er ikke så få. For at være helt præcis, så er 1.234 af jeres borgere diagnosticeret med artrose. Til dem ligger et grydeklart, veldokumenteret koncept, der følger Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer og beviseligt giver mere livskvalitet, færre smerter og bedre bevægelse. I dag er de overladt til sig selv.

Ikke kun menneskeligt, men også økonomisk er der en gevinst at hente. Konsulenthuset Kraka har netop regnet på de økonomiske gevinster ved at investere i gigtpatienter. Deres rapport viser, at kommunale patientforløb kan give offentlige nettobesparelser på mellem 5.000 og 31.000 kr. pr. person i den erhvervsaktive alder. Fordi patientforløbene giver de erhvervsaktive mindre fravær og lavere frafald på arbejdsmarkedet. Og det gælder særligt inden for velfærdsfagene. Så det kan hjælpe med et andet problem, I kommer til at slås med i valgperioden: Manglende hænder på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Analyser har peget på, at sundhed og ældre er de suveræne topscorere, når gigtpatienter sætter deres kryds ved kommunalvalget. Så her er en opgave, der bør stå højt på jeres liste i de næste fire år: Invester i borgere og medarbejdere med gigt. Det giver færre smerter og mere bevægelse for den enkelte. Og bedre økonomi og flere hænder til kommunen. Helt smertefrit kan I sikre, at flere i Stevns kan mere i deres arbejds- og familieliv.

Mette Bryde Lind
Direktør i Gigtforeningen

Skriv en kommentar