(Last Updated On: 7. april 2021)

Stevns Erhvervsråd afholdt for nylig virtuel generalforsamling og Erhvervstræf ’21. Her blev et nyt erhvervsnetværk præsenteret: Stevns Evolution

Stevns: Der blev onsdag eftermiddag i forrige uge afholdt virtuel generalforsamling i Stevns Erhvervsråd, og trods udfordringer med teknikken flere gange undervejs, lykkedes det at nå gennem den planlagte dagsorden indenfor den afsatte time.

Formand for Stevns Erhvervsråd Lars Warm, borgmester Anette Mortensen (V) og udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Mikkel Lundemann Rasmussen (K) gav status på udvalgte områder for det stevnske erhvervsliv. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Godt 30 medlemmer overværede generalforsamlingen, hvor såvel formand Lars Warm og erhvervschef Thomas Christensen aflagde beretninger for året, der er gået.

Erhvervschefen beskrev 2020, som ’et blandet år’, hvor Covid19 har ramt brancherne meget forskelligt. For brancher som byggeri og håndværk er det gået ’fuldt fremad’, mens turisme og overnatning oplevede ’fuldt stop’ og industrien landede ’midt imellem’.

– Generelt set er vi sluppet nådigt her på Stevns, som har mange stabile virksomheder, konkluderede Thomas Christensen.

Nyt erhvervsnetværk

Stevns Erhvervsråd har gennem årene haft stor fokus på netværk, og det arbejdes der videre med. Blandt gennem det nye indsatsområde ’Stevns Evolution’, som bestyrelsesmedlem Steen Bonke Sørensen gav tilhørerne en introduktion til.

Af præsentationsslide for Stevns Evolution fremgik bl.a. et ønske om at skabe et både kompetent og dynamisk forum, som skal drive udviklingen i Stevns Kommune. Endvidere gælder, at:

’Det altoverskyggende formål er at lave innovation, som kan være med til at skabe vækst (økonomisk, socialt og miljømæssigt), skabe arbejdspladser samt nye virksomheder og tilflyttere. Et andet formål er også at levere viden til lokalsamfundet og være sparringspartnere for samfunds- og erhvervsudviklingen i Stevns Kommune’.

– Stevns Evolution er lavet i samarbejde med Verdensarv Stevns og bliver en understøttelse af det allerede eksisterende Partnerprogram. Ideen er ganske kort at sikre en rød tråd mellem vores aktiviteter for på den måde at optimere og få endnu større udbytte ud af indsatsen fra både Verdensarv Stevns, Stevns Erhvervsråd, Stevns Kommune med flere. Primært for at gøre den største positive og bæredygtige forskel for borgere, samfund, erhverv samt det offentlige i Stevns, forklarer Steen Bonke Sørensen.

Udover målrettede netværksmøder og en årlig konference, indgår uddannelse og ny viden som en væsentlig del af Stevns Evolution Erhvervsnetværkene á maksimalt 12 medlemmer. For at blive medlem kræves invitation og medlemskabet koster 2.000 kroner årligt.

Omend klapsalverne af gode grunde udeblev – eftersom alle tilhørerne havde slukket for mikrofonerne, medmindre de havde fået ordet – var der efter indlægget fra Steen Bonke Sørensen flere løftede tommelfingre i kommentarsporet. Et enkelt medlem bad dog om ordet og løftede en bekymring om eksklusive netværk og det ekskluderende i, at man kun kan blive medlem af netværket, såfremt man bliver inviteret.

Genvalg til alle

Indsatsområderne for den kommende periode. (Skærmprint)

Bestyrelsen i Stevns Erhvervsråd fortsætter uændret.

Det kom til kampvalg om de tre ledige pladser, der var på valg i år, idet begge suppleanter gik efter en plads i bestyrelsen. Afstemningen foregik virtuelt med afkrydsning i dialogbokse, og mødets dirigent: Rasmus Visby kunne oplyse, at stemmerne var faldet sådan ud, at de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer alle var blevet genvalgt.

Ved det efterfølgende valg af suppleanter stillede de to nuværende op til genvalg uden andre kandidater på banen, og det betød, at de begge kan fortsætte på deres poster.

Bestyrelsen konstituerer sig senere, men resultatet af valget blev genvalg for to år til Lars Warm, Juellinge, Jimmi Schrøder fra Flemming Schrøder A/S, Store Heddinge, og Dan Rasmussen, De Forenede Dampvaskerier, Store Heddinge. Suppleanter for et år er Claus Larsen, C.G. Teknik i Hårlev, og Finn Rasmussen, advokat i Store Heddinge.

Erhvervstræf ’21

Efter generalforsamlingen og en halv times pause var der Erhvervstræf ’21, som i perioder havde mere end 80 deltagere på skærmen. Her gav borgmester Anette Mortensen en kort status på to infrastrukturprojekter af stor vigtighed for Stevns Kommune: Statsvejen og Østbanen, der begge har oplevet politisk bevågenhed og lige nu afventer deres skæbne ift. regeringens trafikudspil.

Udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen kom kort ind på den digitale infrastruktur, og i den forbindelse glædede han sig dels over, at 14 projekter i Stevns Kommune siden 2018 har fået midler fra bredbåndspuljen, dels over, at der nu er kommet WiFi på Rødvig Havn.

Dernæst fulgte uddelingen af erhvervspriserne, som blev omtalt i sidste uges udgave af Stevnsbladet. Kort opsummeret modtog plantedrikvirksomheden DRYK Årets Iværksætter-pris, William Perch-Nielsen og Klippingegård Årets CSR-pris og endelig gik Årets Virksomhed-prisen til BN-Plast Teknik.

Læs mere om vinderne her.
rmh

Skriv en kommentar