(Last Updated On: 25. november 2019)

’Tilbage på Sporet’ er navnet på den 12 personers store arbejdsgruppe, bestående af lokalpolitikere fra Stevns, Faxe og Køge

Slidte skinner betyder, at togene på Østbanen fra 15. december kører med nedsat hastighed. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Østbanen: I starten af november blev en ny tværpolitisk og tværkommunal gruppe dannet, som vil arbejde for at modernisere Østbanen.

I første omgang med deltagelse af lokalpolitikere fra Stevns og Faxe Kommuner. Siden er samarbejdet udvidet med fire politikere fra nabokommunen Køge, der nu består af i alt 12 medlemmer.

Fremadrettet og løsningsorienteret

Det oplyses i en pressemeddelelse, hvor man også kan læse, at den nye arbejdsgruppe har fået navnet ’Tilbage på Sporet’.

– Vi ønsker dialogens vej, og navnet ’Tilbage på Sporet’ beskriver, hvad hovedessensen er i denne sag: Modernisering af Østbanen, skriver arbejdsgruppen, der også har valgt et borgerorienteret, fremadrettet og løsningsorienteret fokus i deres videre arbejde.

– Det er borgerne og brugerne, der er gidsler i denne sag. De initiativer, som arbejdsgruppen tager – blandt andet i samarbejde med Region Sjælland – vil altid have et fremadrettet perspektiv. Østbanen skal moderniseres med nye skinner, der sikrer fremtidens mobilitet til gavn og glæde for brugerne, står der videre i pressemeddelelsen, som afsluttes med ordene:

Østbanen skal være klar til fremtiden – 63 minutter fra Rødvig til København H. fra 2025. Det fremgår af Movias mobilitetsplan for 2025, der er i høring.

Nedslidte skinner

Arbejdsgruppen blev dannet efter at Movia i en pressemeddelelse, dateret den 30. september i år, varslede om forringelser for Østbanens passagerer. Nedslidte skinner på strækningen betyder, at togenes hastighed reduceres fra 100 kilometer i timen til 75 kilometer i timen på hele strækningen.

Det vil betyde længere rejsetid for de rejsende, når den nye køreplan træder i kraft pr. 15. december i år. Dertil kommer et færre antal afgange samt togskifte for rejsende på Rødvig-strækningen, som i Hårlev fremover skal skifte til et andet tog.

Pres fra flere sider

På seneste møde i arbejdsgruppen blev det endvidere besluttet at arbejde videre med forskelligartede opgaver.

Dels skal der sendes breve til partiernes transportordførere på Christiansborg samt anmodes om at få foretræde for Transportudvalget i december.

Desuden er en facebookgruppe med navnet ’Tilbage på Sporet’ blevet oprettet.

Der vil også blive afholdt infomøde i hver af de tre kommuner, og endelig har lokalpolitikerne kontaktet relevante pendler- og borgergrupper i deres respektive kommuner, således at beslutningstagerne påvirkes fra flere sider.

Borgerforeninger går også sammen

De tre borgerforeninger i Hårlev, Rødvig og Store Heddinge: Hårlev Borger- og Erhvervsforening, Rødvig Borgerforening og Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening – er allerede blevet kontaktet og formændene for de tre foreninger har i fællesskab forfattet et brev, hvori de udtrykker deres bekymring for Østbanens fremtid.

Brevet er dateret den 18. november og er sendt til Folketingets Transportudvalg, udvalget for Landdistrikter og Øer samt Region Sjælland.

I brevet beskriver de tre formænd blandt andet, hvad den nedsatte hastighed og de færre afgange kan få af negativ betydning for Stevns Kommune i forhold til tiltrækning af nyt erhverv og nye borgere.

Læs indholdet af brevet her.
rmh

Arbejdsgruppens medlemmer:

Stevns:

 • Steen S. Hansen (S)
 • Flemming Petersen (V)
 • Line Krogh Lay (R)
 • Sejer Folke Henriksen (EL)

Fakse:

 • Eli Jacobi Nielsen (DF)
 • Lars Folmann (DF)
 • Christina Birkemose (S)
 • Finn Hansen (S)

Køge:

 • Torben Haack (SF)
 • Mads Andersen (K)
 • Søren Brask (V)
 • Erik Swiatek (S)

Skriv en kommentar