(Last Updated On: 21. september 2017)

Arbejdsdelingen skulle ellers være klar nok:

1. I Folketinget arbejder V, K, LA, DF og S på at sikre love og aftaler, der holder antallet af flygtninge på et håndterbart niveau og kan fremme integrationen af dem, der kommer.

2. I regeringen sørger Integrationsministeren for, at lovene kommer til at virke.

3. I kommunerne samarbejder forvaltningen, arbejdsgiverne og mange frivillige om at hjælpe flygtningene i gang med at arbejde. Og det går bedre og bedre. Flerpartisamarbejdet har altså virket.

Nu viser tal fra Udlændingeregistret, at af de 411 flygtninge, der siden 2013 har fået ophold i Guldborgsund kommune, har kun 31 fået et job. Det er knap 8 pct. Guldborgsund er dermed i bunden af en opgørelse over de 98 kommuners evne til at få flygtninge i job.

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Guldborgsund hedder René Christensen (RC). Han er samtidigt DFs finansordfører i Folketinget.

Han siger til Kristeligt Dagblad, at man i Guldborgsund bevidst ikke følger aftalerne om øget brug af virksomhedsrettede forløb, for “vi har samme tilbud til Muhammed og Fatima som til Peter og Lise. Ingen kommer foran i køen eller får særbehandling. Vi har heller ikke en særlig indsats for de rødhårede”.

Jeg er rystet. En finansordfører burde kunne se, at når hver flytning af én flygtning fra passiv forsørgelse til et rigtigt job sparer over 200.000 offentlige kroner, så er det en effektiv måde at skaffe penge til andre af de offentlige udgifter, som DF er så glad for. Som medlem af Folketinget har RC tilmed skrevet under på grundloven, der i § 75 siger, at det er en fælles interesse at tilstræbe, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans eller hendes tilværelse.

Og Danmark er ved at mangle arbejdskraft – det viser de 200.000 østarbejdere, der arbejder i f.eks. landbrug, gartneri, hoteller og restaurationer.

Ikke mindst, så ved jeg af egen erfaring som arbejdsgiver, at vore nye medborgere føler helt samme stolthed som flertallet af os over at klare os selv og bidrage med vore skatter.

Jeg har indtil nu ikke mærket tilsvarende rabiate holdninger hos DF på Stevns. Jeg håber også at blive forskånet for det i næste kommunalbestyrelse.

Men vagten skal i gevær.

Carl Skou,

Skørpinge

Nr. 5 på Venstre Stevns’ liste

 

Skriv en kommentar