(Last Updated On: 7. juni 2016)

Læserbreve-735x415I den lokale presse argumenterer Dansk Folkeparti ved sin lokale formand for modstanden mod, at kommunen etablerer bustransport mellem flygtningeboligerne ved Mandehoved og Store Heddinge: »Det er efterhånden enorme udgifter, den samlede flygtningeproblematik påfører den danske befolkning«.

Det ville være velgørende, hvis DF ville forholde sig til vismændenes kvalificerede vurdering af, at flygtningeproblematikken – som det så smagfuldt kaldes – ikke forventes at belaste den danske økonomi nævneværdigt.

Måske lidt på kort sigt, men i det lidt længere perspektiv vurderer vismændene ikke, at flygtningeindsatsen vil påvirke den samlede danske økonomi nævneværdigt.

Arbejdsmarkedets hovedorganisationer er endda af den opfattelse, at en vækst i den danske økonomi vil forudsætte en forøgelse af arbejdsstyrken, som kun kan skaffes gennem indvandring.

Ved kun at påpege de negative forhold bestyrkes opfattelsen af, at DF ikke er optaget af økonomi, men alene ønsker at holde den »fremmedfjendske gryde« i kog.

Det er de i et demokratisk samfund i deres gode ret til.

Stuerent eller ej – kønt er det ikke.

Karsten Visby
Gevnø Gade 19
Gevnø

 

Skriv en kommentar