(Last Updated On: 30. august 2021)

Den nye Rødvig Station vil stå færdig i tredje kvartal af 2022. Flytningen fra havnen koster Stevns Kommune 11,3 mill. kr., halvdelen af de samlede udgifter. Udgiftens fordeling bygger på en juridisk bindende aftale fra 2020 mellem region, kommune og banen. Fornuftige politikere har vedtaget det sådan i deres budgetter.

Det blev der orienteret om på det sidste møde i Plan, Miljø og Teknik for en uge siden, og det kan læses på kommunens hjemmeside.

”(O) kan ikke godkende de store kommunale udgifter for at flytte Rødvig station. Der bør være bustransport til Store Heddinge.” O står for Dansk Folkeparti (DF).

Så nu er borgerne i Rødvig og Store Heddinge klar på, hvad DF anser for den nødvendige, offentlige trafik mellem deres byer. Læs igen, hvis du ikke troede dine egne øjne!

Atter kommer DF med en politisk udmelding, hvis udfald er givet på forhånd. Et tomt og intetsigende slag i luften, fra et parti, som jo ikke engang kan fremvise et selvstændigt, kommunalt budget.

Som borger i Rødvig vil jeg kraftigt pointere, at det ikke bliver med min stemme, at borgerne skal med bus for ”at komme til staden”, for slet ikke at tale om de studerende til uddannelsesstederne i Køge. Gode planer, med forbedringer i den offentlige trafik i vores kommune, er godt undervejs. De kan ikke stoppes af politikere uden forbindelse til virkeligheden.

Mogens Hansen, Rødvig
Kandidat for Socialdemokratiet

Skriv en kommentar